Kleine letter of hoofdletter voor het woord Jood/ jood?

Rabbijn Israel Eichler, een Israëlische politicus

De spelling van woorden die met het Jodendom/jodendom te maken hebben is veelvuldig gewijzigd. De vorige versie van het Groene boekje (1995) gebruikte consequent altijd een kleine letter j. Nog eerder werd veelvuldig een hoofdletter gebruikt.

Met ingang van 15 oktober 2005 wordt volgens het Groene Boekje een hoofdletter gebruikt voor Jood, Joden of Joods wanneer verwezen wordt naar de Joden als volk. Voorbeeld: Het aantal Joden in België wordt geschat op 52.000.

Wanneer men de joodse religie bedoelt, een aanhanger van de joodse religie, of een bijvoeglijk naamwoord dat met de joodse religie samenhangt, dan gebruikt men een kleine j. Deze schrijfwijze is overeenkomstig andere godsdiensten zoals christen of moslim. Voorbeeld: In de synagoge worden wekelijks 22 joodse gebedsdiensten gehouden.

In de toelichting van het Groene boekje staan ook volgende voorbeelden:

Jodenbegraafplaats, Jodenbuurt, jodendom (de joodse godsdienst), Jodendom (het Joodse volk)
jodenfooi, Jodenhaat, Jodenhater, jodenkerk, jodenkoek, jodenlijm, Jodenmop, Jodenster, jodenstreek
Jodenvervolging, Jodenvraagstuk, Jodenwet, Jodin, jood: aanhanger van het joodse geloof, Jood: lid v/h Joodse volk,
joods m.b.t. de joodse godsdienst, Joods m.b.t. het Joodse volk, joods-christelijk

Advertentie

Samenstellingen: anti-Joods, niet-Joodverklaring

“Ook als de benaming van een groep gebaseerd is op de naam van een godsdienst, kunnen we een hoofdletter gebruiken. Die drukt uit dat we een etnische op politieke groep (al dan niet gelovige mensen) bedoelen. Zo schrijven we de dialoog tussen christen en joden, maar de gesprekken tussen Joden en Palestijnen.

Spellingadvies
Omdat personen die tot de joodse religie behoren per definitie, maar niet altijd door geboorte, tot het Joodse volk behoren en grenzen tussen beide vaak onduidelijk zijn, kan er twijfel ontstaan welke eerste letter, de hoofdletter of onderkast, moet worden gebruikt. De interpretatie dat men in geval van twijfel altijd de grote letter dient te gebruiken staat in de spellingsregels van het Trouw-schrijfboek.