Oprichter van Christenen voor Israël, Karel van Oordt overleden

Karel Van Oordt (midden) met de Nederlandse Rabbijn Jacobs, samen in Jeruzalem
Karel Van Oordt (midden) met de Nederlandse Rabbijn Jacobs, samen in Jeruzalem

NIJKERK – In zijn woonplaats Amersfoort is dinsdag 9 april 2013 de oprichter van Christenen voor Israël, Karel van Oordt, op 84 jarige leeftijd ontslapen. Van Oordt bleef tot kort voor zijn overlijden meelevend en nauw betrokken bij het werk van Christenen voor Israël en het Israël Producten Centrum (IPC).

Tot op hoge leeftijd bemoedigde hij ouderen en jongeren bij het ontdekken van de Bijbelse boodschap over Israël. “Onze boodschap is niet bestemd voor Israël”, zei hij altijd, maar voor de kerk.

Met groot verlangen zag hij uit naar de komst van de Messias van Israël en het Koninkrijk van God. Hij vond het bijzonder mee te mogen maken dat het Joodse volk in deze tijd terugkeert naar het Beloofde Land Israël. Eén van zijn kernachtige uitspraken was: de beloften aan Israël gegeven, worden ook aan Israël vervuld.

In 1979 nam Karel van Oordt het initiatief om de Stichting Christenen voor Israël op te richten. Meer en meer raakte hij ervan overtuigd de Bijbelse boodschap over Israël te moeten verspreiden in de kerken. Een groot vriend van Israël en het Joodse volk is heengegaan.