Steeds meer christelijke pro-Israël initiatieven in België

Shalomfestival op de Antwerpse Groenplaats
Shalomfestival op de Antwerpse Groenplaats

Met een ‘vredesfestival’ in Brussel en dit najaar op de Groenplaats in Antwerpen, maar ook met verschillende conferenties en lezingen is er een groeiend aantal pro-Israëlactiviteiten waar te nemen in ons land. 

De drijvende krachten achter deze welgekomen steunbetuigingen aan de enige Joodse staat ter wereld zijn op de eerste plaatst het bekende Christenen voor Israël, maar ook de Belgische coalitie voor Israël is actief.

Zo was er op 31 augustus een speciale Israëldag in de feestzaal Kielpark te Antwerpen. De aanwezigen konden luisteren naar een inspirerende toespraak van ds. Willem J.J. Glashouwer, de voorzitter van Christenen voor Israël Internationaal. Journalist Hans Knoop sprak over “mag kritiek op Israël” waarbij hij kundig de grens tussen antizionisme en antisemitisme analyseerde. Vanuit het publiek kwamen dan ook talrijke vragen over het met Israëlkritiek vermomde antisemitisme.

David Vandeputte, voorzitter van Christenen voor Israël, verwelkomt de bezoekers en is in zijn nopjes met de grote opkomst
David Vandeputte

Nieuwjaarswensen 

David Vandeputte, voorzitter van Christenen voor Israël België liet weten dat omwille van het enorme succes, de vereniging opnieuw een wandeling door Joods Antwerpen organiseerde op 13 oktober, dat gevolgd werd door een koosjer driegangenmenu bij restaurant Hoffy’s.

Advertentie

Ook ontving onze redactie zijn goede wensen voor de Joodse gemeenschap voor het nieuwe jaar 5774 dat vorige week is begonnen:

Christenen voor Israël had het voorrecht het voorbije jaar opnieuw te mogen samenwerken met de Joodse gemeenschap in België om in uitstekende verstandhouding en respect voor elkaars eigenheid activiteiten te organiseren waarin het al te vaak verguisde Israël en het al te vaak doelbewust onbegrepen Joodse leven op een andere, waardevolle manier voor het voetlicht te brengen.

Christenen voor Israël hoopt dat de goede verstandhouding en de warme relaties met onze Joodse vrienden verder mogen groeien  en verdiepen en dat ook in 5774 tikoen olam verder gestalte moge krijgen. Sjana Tova”!