Israël steunconcerten lokken veel volk – 2de concert verstoord door bommelding


Zondag vonden in Antwerpen twee concerten plaats met de band van het Israëlische leger. Gezien de spanningen in het Midden-Oosten gingen de concerten in een bijzonder sfeer door. In bijgevoegde videoclip kan u een deel daarvan zien evenals het zingen van het Hatikvah, het Israëlische volkslied, aan het einde van de voorstellingen.

Het tweede concert werd 10 minuten voor afsluiten stilgelegd vanwege een binnengelopen bommelding. Volgens organsiator David Vandeputte moesten er nog 3 liedjes worden gezongen maar was de avond toch een bijzonder succes waarvan de deelnemers zeer hebben genoten.

Voordien brachten de jonge muzikanten de zaal in vervoering met een opzwepende orientaalse en chassidische medley en natuurlijk ontbraken de gekende klassiekers als Jiddish Mamme en Jeruzµsalem shel Zahav (Jeruzalem van goud) niet. Andere nummers als Shma Jisraël (Hoor Israël) zorgden voor een ingetogen sfeer. Het concert werd besloten met het Israëlische volkslied en een daverend applaus.

Joods Christelijke vriendschap
De organisatie Christenen voor Israel België, samen met B’nai Brith Antwerpen, kon bij het plannen van de concerten niet bevroeden dat Israël zou verplicht worden om een einde te maken aan de onophoudelijke raketbeschietingen vanuit Gaza op het zuiden van het land en dat de Hamasterreur zo prominent in de media-actualiteit zou spelen. Voorzitter David Vandeputte toonde dat zijn organisatie weet dat vrienden ervoor elkaar zijn in tijden van nood en overhandigde aan zijn Israëlische vrienden een checque ter waarde van 25.000 euro. Het geld komt volgens Vandeputte goed van pas om de infrastructuur van de schuilkelders in de Joodse staat te verbeteren.

Sprekers
Dr. René Trau (B’nai Brith), Michael Freilich (Joods Actueel) en David Vandeputte hielden korte toespraken bij de middagvoorstelling. ’s Avonds gaven de Israëlische ambassadeur Jaques Revah, en Ludo Van Campenhout een toespraak.

De rode draad in alle redevoeringen was de openlijke steun die de sprekers voor de enige democratische en Joodse staat in het Midden-Oosten goed in de verf wisten te zetten. Kolonel Uri Halperin (IDF) militair zaakgelastigde bij de Nato sprak over de noodzaak om aan de onleefbare situatie voor de bewoners in het zuiden van Israël een eind te maken. Opvallend was de sterke vredeswens die bij alle sprekers de boventoon voerde niet alleen voor de Israëli’s maar ook voor de Palestijnen.