In memoriam: Chaim Kaufman

kaufman1
Chaim Kaufman zaliger

Gans onverwacht overleed enkele weken geleden onze Antwerpse stadsgenoot Chaim Kaufman tijdens een verblijf in Israël. Allen die hem kenden en hem om zijn goed hart waardeerden, hebben zijn heengaan met droefheid vernomen.

In alle stilte heeft Chaim Kaufman velen die het financieel moeilijk hadden, geholpen. Ook was het mede aan hem te danken dat de Tschortkover synagoog het levenslicht zag. Hij heeft eveneens financieel bijgedragen voor de constructie van de synagoog op de luchthaven van Zaventem. Dit alles gebeurde in alle discretie, hetgeen hem sierde.

Bij de Joodse gemeenschap van Antwerpen zal hij blijven voortleven als een symbool van een goed mens, die niet onverschillig was voor de noden en behoeften van anderen.

Aan zijn echtgenote en kinderen bieden wij onze innigste blijken van deelneming aan.

kaufman
Keren Hayesod Antwerpen voorzitter dhr.Jacques Spijer; Keren Hayesod World Board of Trustees voorzitter Johanna Arbib-Perugia,Chaim Kaufman en José Maria Aznar, voormalig premier van Spanje

Keren Hayesod: “Israël heeft een grote vriend verloren”

Advertentie

Wij als leden van Keren Hayesod Antwerpen rouwen om het heengaan van Chaim Kaufman z”l.  Hij was één van de steunpilaren van onze gemeenschap en tegelijkertijd een trouwe ondersteuner van onze vereniging. Ik ontmoette Chaim voor het eerst toen hij mijn competenties om het voorzitterschap van Keren Hayesod Antwerpen moest beoordelen. Vanaf het eerste ogenblik van deze ontmoeting werd ik door zijn vriendelijkheid gegrepen zonder dat hij evenwel de reden van onze ontmoeting uit het oog verloor.

Hij legde me op het rooster en stelde me enkele heikele vragen over hoe ik de belangen van het KH zou behartigen. De lankmoedige maar vastbesloten wijze waarop hij dit deed, tekent het karakter van de man die Chaim Kaufman z”l was.

Wanneer ik over de meest uiteenlopende zaken de goede raad van een ervaren man kon gebruiken, dan wist ik Chaim te vinden, zijn advies was absoluut, zonder uitzondering, steeds waardevol. Zijn goede raad, zijn zachtmoedigheid maar ook zijn humor en de wonderlijke verhalen die hij kon opdissen, zal ik missen.

Israël heeft een echte grote vriend verloren.
Jacques Spijer
voorzitter

Met grote droefheid vernamen we op de avond van Pesach het overlijden van onze grote vriend Chaim Kaufman, die de Yakir Keren Hayesodprijs in ontvangst mocht nemen in het jaar dat deze onderscheiding werd ingesteld, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de staat Israël in 1988.

Chaim Kaufman werd in 1926 in de Roemeense stad Bukovina geboren. Hij kwam naar België in 1948 en werd een uiterst succesvolle diamanthandelaar. Samen met zijn vrouw, Renée, die hem terzijde stond, was hij een door de wol geverfde zionist en een onvermoeibaar actieve leider en vrijwilliger bij Keren Hayesod Antwerpen. Gedurende meer dan veertig jaar wist hij dozijnen goedgeefse mensen te motiveren en met zijn eigen grote bijdragen gaf hij een stichtend voorbeeld.

Als vrome religieuze Jood, zag Chaim Kaufman z”l het helpen van anderen als zijn eerste en belangrijkste opgave. Het was zijn levensmotto, een principe dat hij op elk gebied van het gemeenschapsleven als grote zionist in de praktijk bracht en waarbij zijn ware leiderschap duidelijk werd.

Advertentie

Als voorbeeld van zijn nooit aflatende activiteit als het op Joodse of zionistische kwesties aankwam, dient men te vermelden dat hij in november 2007 ervoor zorgde dat de wereldbekende Russische dichter Yevgeny Yevtushenko naar Israël kwam. Tijdens een speciale plechtigheid in het Yad Vashem las de poëet zijn dramatische versie van zijn gedicht Babi Yar voor. Dankzij Chaim Kaufman werd Keren Hayesod een belangrijke partner bij deze historische gebeurtenis.

Chaim Kaufman vermeed de schijnwerpers maar Keren Hayesod liet zich daardoor niet vermurwen en gaf hem in 1998 de Yakir onderscheiding. In 2011 werd het allereerste diploma ‘Herzl Founder’ aan hem verleend. Hij onderhield een nauwe relatie met zijn geliefde land Israël, waar hij vaak op bezoek ging bij zijn drie kinderen die daar met hun families leven.

Moge de nagedachtenis aan deze grote leider en vriend tot voorbeeld en navolging van allen strekken.