Centrum Gelijke Kansen verwaardigt zich na maanden om te antwoorden

 cgkrJoods Actueel vroeg een advies aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) over het gebruik van de term ” de Joodse lobby” in de media en in de politiek. Na herhaald en vruchteloos aandringen waarbij wij maandenlang met een kluitje in het riet werden gestuurd bracht een opiniestuk  van hoofdredacteur Michael Freilich met de titel “Moet ik eerst een hoofddoek dragen om een antwoord te krijgen van het Centrum?”  soelaas.  Dezelfde week nog ontvingen we een reactie die we hierna afdrukken.

“In de lijn van de focus rond vrijheid van meningsuiting zoals gepubliceerd in het Jaarverslag Discriminatie / Diversiteit van 2011 meent het Centrum dat het gebruik als dusdanig van deze begrippen geen inbreuk vormt op de wetgeving. Overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dient de context en de bedoeling van de persoon die deze begrippen gebruikt onderzocht te worden.
In bepaalde omstandigheden kunnen de begrippen ‘Joodse lobby’ en ‘zionist’ een schending uitmaken van de Antiracisme- of Antidiscriminatiewet als zijnde een aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of grond van afkomst (of op grond van politieke overtuiging als het zionisme een uitdrukking van dergelijke overtuiging vormt).
Bijvoorbeeld, wanneer het gebruik van het begrip ‘Joodse lobby’ gepaard gaat met afbeeldingen of commentaar die uiting geeft aan vooroordelen ten aanzien van Joden of nog wanneer het begrip ‘zionisme’ gebruikt wordt maar men eigenlijk ‘Jood’ bedoelt en het in een hatelijke context voorkomt.

Er dient wel op gewezen te worden dat de wetgevingen ter bestrijding van racisme en discriminatie strafwetgevingen zijn en dat ze dienvolgens strikt dienen geïnterpreteerd te worden. Het is daarom niet uitgesloten dat bepaalde uitspraken, die ongetwijfeld een antisemitisch karakter vertonen, niet vallen onder de toepassingsvoorwaarden van de wetgeving en dus niet kunnen strafrechtelijk veroordeeld worden, ook al zijn ze verwerpelijk.Het Centrum blijft ter beschikking van alle personen die het slachtoffer zijn geweest van vijandelijke  uitspraken of houdingen omwille van hun, al dan niet vermeende,  afkomst”.

Het valt op dat het CGKR enkel voor een juridisch benadering kiest en daarmee opnieuw de kans mist om een morele aanbeveling te formuleren. Als we een juridisch advies nodig hebben verkiezen we om beroep te doen op de deskundigheid van een advocaat, daarvoor hebben we het Centrum niet nodig.

Het CGKR wekt sterk de indruk enkel nog te reageren op berichten in de media, een beleid dat door de meerderheid van de burgers in ons land al langer als een gebrek aan visie wordt aanzien.