Oproep van Michael Freilich over nieuw anti-racismecentrum “moet ik eerst een hoofddoek dragen om een antwoord te krijgen van het CGKR?”

“Moet ik eerst een hoofddoek dragen om een antwoord te krijgen van het Centrum Gelijke Kansen” (Foto: J. Moussiaux)

In een open brief aan de federale ministers roept hoofdredacteur Michael Freilich de ministerraad op om de plannen te herzien die afgelopen vrijdag werden genomen omtrent het nieuw Centrum tegen racisme.

Toen werd namelijk beslist om een nieuw interfederaal Centrum Gelijke Kansen op te richten terwijl het oude centrum zou blijven bestaan met een verminderd  takenpakket. We citeren uit de brief van Michael Freilich:

“Als we in ons land iets geleerd hebben dan is het dat verschillende organisaties oprichten met elkaar doorkruisende bevoegdheden niet zorgt voor een betere aanpak. Integendeel, het maakt alles nog wat complexer, zet ego’s tegen mekaar op en zal binnenkort leiden tot twee verschillende standpunten over een en dezelfde problematiek. Mark my words.”

De hoofdredacteur van Joods Actueel stelt zelf “diep teleurgesteld” te zijn in de werking van het bestaand centrum en kaart dit aan met een recent voorbeeld.

“Diep teleurgesteld. Dat ben ik na het uitblijven van een respons vanwege het Centrum Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) op mijn vraag voor een advies. Ik wilde graag de mening kennen van het Centrum over de discriminerende term ‘Joodse Lobby’ die al te vaak gebezigd wordt in de media. We zijn nu drie maanden later en nog steeds kreeg ik geen enkele repliek op mijn vraag. In plaats van een antwoord te krijgen word ik van het kastje naar de muur gestuurd”.

Advertentie

CENTRUM IS ZELF DISCRIMINEREND

“Vragen van Joodse verenigingen worden er al langer naast zich neergelegd, de strijd tegen het antisemitisme en racisme bij jonge moslims tegen Joden is geen prioriteit. Heeft het CGKR dáár ooit een brochure aan gewijd?”

De hoofdredacteur van Joods Actueel vindt dit niet kunnen en spreekt van een “tweesporenbeleid” en haalt hiervoor de acties van het CGKR aan over moslims:

“Vergelijk dat eens met de bliksemsnelle reactie toen de gemeenteraad in Boom religieuze symbolen wou bannen of met de maatregelen toen HEMA de hoofddoek voor haar personeel wilde verbieden of alle andere discriminatie van allochtonen.”

“Moet ik eerst een hoofddoek dragen om een antwoord te krijgen van het Centrum Gelijke Kansen en Racismebestrijding?”

OOK RACISME BIJ MOSLIMS EN ANTISEMITISME AANPAKKEN

Freilich stelt dat racisme en discriminatie in alle geledingen van de maatschappij en bij alle bevolkingsgroepen te vinden zijn:

Advertentie

“Dus ook bij de moslimgemeenschap, een neutrale organisatie erkent dat, informeert en bestrijdt het fenomeen waar dat zich voordoet”.

OPROEP AAN DE MINISTERRAAD
Freilich besluit met de hoop dat de regering deze beslissing opnieuw bekijkt en hoopt sluit af:

“Ik  hoop dat het nieuw Centrum wél in staat zal zijn – lees: de moed zal hebben – om in te gaan op actuele problemen van discriminatie in onze maatschappij waar die zich ook voordoen. Vrouwen die op straat worden lastiggevallen en geïntimideerd, vrouwen die door hun entourage verplicht worden om de hoofddoek te dragen, discriminatie en geweld tegen holebi’s, racisme tegen Joden enzovoort. Het oude Centrum dat zich de voorbije acht jaar voornamelijk bezighield met het aanpakken en bestrijden van een ‘blank racisme’, heeft ons afdoende aangetoond hoe ver we daarmee gekomen zijn.”