Ludo Abicht: “Prima zaak dat Freilich zich kandidaat stelt voor functie van directeur CGKR”

Joods Actueel sprak met professor en auteur, Ludo Abicht, over de mogelijke kandidatuur van Michael Freilich als directeur van het Centrum Gelijke Kansen.

Abicht: “Het is geen slecht idee dat iemand uit een minderheidsgroep de leiding zou nemen van het Centrum. Ik beoordeel de argumenten die Freilich daarvoor aanhaalt als volkomen terecht. Bovendien is hij niet alleen lid van de Joodse gemeenschap maar hij bekleedt een verantwoordelijke positie binnen die gemeenschap.

Hij kan dus als geen ander juist vanuit een minderheidsgroep aanvoelen wat de noden en de gevoeligheden zijn van minderheden. Mijn antwoord is dus onomwonden: het is een prima zaak dat  Michael Freilich zich kandidaat stelt voor deze functie. En dan wil ik ook kwijt dat Freilich bekend staat omdat hij zich tolerant opstelt ten aanzien van  andere minderheidsgroepen want er zijn jammer genoeg ook – laat mij het zo uitdrukken – groepen die niet openstaan voor andere minderheen in onze samenleving. Tenslotte spreekt het in het voordeel van de hoofdredacteur van Joods Actueel  dat hij deel uitmaakt  van de oudste minderheidsgroep in ons land, een minderheidsgroep die bovendien als geen ander weet wat discriminatie betekent.

Ik heb dus niet het minste probleem met deze kandidatuur, integendeel, maar dat kan ik over het Centrum zelf niet zeggen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het Centrum destijds werd opgericht als een reactie op de overkiezingsoverwinning van het toenmalige Vlaams Blok. Dat heeft natuurlijk niets met deze kandidaat te maken maar het toont wel aan dat de basisgedachte van waaruit het Centrum gelanceerd werd, vandaag echt wel ontoereikend is.”