N-VA ongerust over houding CGKR inzake antisemitisme

N-VA voorzitter Bart De Wever hekelt in zijn wekelijkse column in de krant De Standaard de houding van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding inzake antisemitisme. Aanleiding is het verhaal van vorige week waarbij een politiecommissaris klacht tegen het Centrum indiende wegens racisme. De Wever merkt op dat het Centrum anders mensen wel niet met fluwelen handschoenen aanpakt als het niet over Joden gaat. Met de woorden “De Witte weze gewaarschuwd” eindigt De Wever zijn column, waarvan u de volledige tekst hier kan lezen.

Schizofrene houding
N-VA fractieleider Jan Jambon stelde het fenomeen aan de orde in de Kamer met een vraag aan staatsecretaris Courard en noemt daarbij  de houding van het Centrum “die de uitspraken van hun medewerkster als ontegensprekelijk fout bestempelt en vervolgens stelt dat ze niet antisemitisch waren” onomwonden schizofreen en vraagt vervolgens aan de staatssecretaris :”Welke is nu nog de geloofwaardigheid van dat Centrum”?

Hieronder de volledige tekst van de vraag