Scherpe uitspraken Jambon tijdens bezoek Holocaustmemoriaal in Jeruzalem

Yad Vashem
In de “Hall of Names” van Yad Vashem in Jeruzalem (foto: Joods Actueel)

Onze hoofdredacteur, Michael Freilich, vergezelde op woensdag 16/11 minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier Jan Jambon naar het Holocaustmemoriaal Yad Vashem in Jeruzalem. Hij peilde vlak na het bezoek bij de minister naar zijn indrukken. Tijdens het gesprek kwamen ook het huidige antisemitisme aan bod en het verleden van het Vlaams-nationalisme. Opvallend is de sterke kritiek van de minister op de disfunctie van het gerechterlijk apparaat.

“CONFRONTEREND”

kransneerlegging
Minister Jambon en de Belgische ambassadeur in Israël leggen een krans neer voor de 6 miljoen vermoorde Joden (foto: Joods Actueel)

Jan Jambon: “Het is ongelofelijk confronterend hoe regimes mensen kunnen behandelen. En regimes bestaan op hun beurt uit mensen, waardoor je kan besluiten hoe vreselijk het is wat mensen elkaar kunnen aandoen. In Yad Vashem wordt je daar ook echt mee geconfronteerd. Ik heb in het Gulden Boek aan het einde van ons bezoek gepoogd om mijn gevoelens kernachtig weer te geven met de zin “mensen zijn in staat tot grootse dingen, de allergrootste maar ook tot de laagste, de allerlaagste”.

“DE VERMOORDE KINDEREN”

Advertentie

Jan Jambon: “Het meest pakkende is het kindermemoriaal aan het einde van de rondleiding door Yad Vashem. Dat volwassenen vermoord worden, uitsluitend omdat ze een bepaalde identiteit hebben, dat is ongelooflijk maar als je dan ziet dat diezelfde logica ook zijn dodelijk toepassing vindt bij kinderen, dat is onbeschrijfelijk. Ik ben ook vader van vier kinderen en net grootvader geworden van een baby’tje… dat snijdt.”

“COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID”

Jan Jambon: “In hoofde van de Joodse bevolking kan ik begrijpen dat een mogelijke herhaling voor een dergelijk drama, zoals bedreigingen van het Iraanse regime suggereren, een angstige gedachte is. Maar ook ééntje die we collectief moeten vrezen en bestrijden. De Joden als doelgroep zijn bij een herhaling van een dergelijke verdwazing de eerste slachtoffers, maar dergelijke gebeurtenissen betekenen een verminking voor de gehele mensheid. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid om herhaling van soortgelijke feiten voor Joden, of voor welke andere groep dan ook, te voorkomen.”

“COLLABORATIE VALT NIET GOED TE PRATEN”

Bezoek aan het museum Yad Vashem (foto: Joods Actueel)
Bezoek aan het museum Yad Vashem (foto: Joods Actueel)

Jan Jambon: “Er valt niet goed te praten wat niet te vergoelijken is. Het Vlaams-nationalisme van vandaag heeft geen banden meer met de collaboratie. Maar wat gebeurd is, is een zwarte vlek uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging en daar zullen we, in plaats van het goed te praten, mee moeten leren leven. Niet de hele Vlaamse Beweging ging in de fout maar het is wel zo dat er pogingen waren om de betrokkenheid te ontkennen, en dat kan niet.”

ANTISEMTISME VANDAAG

Jan Jambon: “Het kan toch niet dat vandaag in onze maatschappij antisemitisme door de vingers wordt gezien. Aan de andere kant van de wereld niet (in het Midden Oosten, nvdr.), maar zeker ook niet in onze maatschappij. Als we dat niet onder controle krijgen, in het onderwijs of waar dan ook, betekent dat het absolute falen van al wie daar enige verantwoordelijkheid voor draagt.”

Advertentie

OVER LAKSE AANPAK ANTISEMITISME

Jambon Yad Vashem
“Mensen zijn ook tot het allerlaagste in staat” schreef de minister in het Gulden Boek (foto: Joods Actueel)

Jan Jambon: “Ik stel mij ook vragen bij het functioneren van de rechterlijke macht, zowel bij de bestrijding van het antisemitisme en ook nu bij het terrorisme. Er is natuurlijk de scheiding der machten, maar ik heb wel moeite met een gerechtelijke macht die op geen enkele manier ooit aan de maatschappij verantwoording moet afleggen.

Een derde macht die iemand, die tot vijftien jaar veroordeeld is, reeds na vier maanden op vrije voeten laat lopen, en vervolgens niet door de maatschappij tot verantwoording geroepen wordt, kan niet.”

Lees in Joods Actueel magazine: Jambon is Israël dankbaar voor alle expertise na de bomaanslagen in ons land