De Wever stelt Joodse gemeenschap gerust over Dedecker

Jean-Marie Dedecker (foto: Tim Dobbelaere CC)

Bart De Wever heeft begrip voor de Joodse ongerustheid over de samenwerking van zijn partij met Jean-Marie Dedecker. Dat zegt hij in een statement aan Joods Actueel. Dedecker reageert nu ook zelf op de kritiek vanuit Joodse hoek.

Bart De Wever:

Bart De Wever

“Ik heb veel begrip voor de negatieve reacties uit joodse hoek op de komst van Jean-Marie Dedecker. Ik heb in Joods Actueel de opsomming van verklaringen van Dedecker over de joodse gemeenschap en Israël gelezen. Zulke zaken kan ik niet goedkeuren. Ik wil wel beklemtonen dat Dedecker op de lijst komt als onafhankelijke. Hij wordt dus geen lid van de N-VA, zal niet zetelen in onze fractie en zal dus ook niet zal deelnemen aan ons intern besluitvormingsproces.

Maar nog belangrijker is dat ik bij deze graag onderlijn dat wij onze houding tegenover de joodse gemeenschap niet veranderen. Ik denk dat ik mag zeggen dat wij tijdens mijn burgemeesterschap nader naar elkaar zijn gegroeid en dat er een goede dialoog is over alles wat de joodse gemeenschap aanbelangt. En dat zal zo blijven. Als er ongerustheid is, dan doe ik bij deze het aanbod om die onder elkaar uit te praten.”

“Garanties van de partij”

Advertentie

André Gantman, N-VA gemeenteraadslid bevestigt:

André Gantman

“Ik wil ook benadrukken dat Dedecker als onafhankelijke op de Kamerlijst staat. Dat betekent dat hij niet in de fractie zal zetelen, niet aanwezig zal zijn op partijraden en partijbesturen en derhalve geen enkele zeggenschap zal hebben over de standpunten van onze partij. En al helemaal niet als het over Joodse aangelegenheden of Israël gaat. Ik heb hierover ook de garantie van de partij gekregen.”


Dedecker zelf aan het woord

Onze redacteur Guido Joris tekende volgende reactie op van Jean-Marie Dedecker:

Jean-Marie Dedecker

“Ik ben helemaal geen antisemiet en wie mij kent weet dat. Ik heb al twee keer Auschwitz bezocht met mijn kleinkinderen en heb verschillende Holocaustmusea bezocht. Wat er met de Joden is gebeurd tijdens de oorlog vind ik afschuwelijk, het ergste van het ergste.

Ik ben ook helemaal niet tegen het bestaansrecht van Israël zoals sommigen beweren. Integendeel, ik ben onder de indruk van de Israëlische verwezenlijkingen op zoveel domeinen en de vele Joodse Nobelprijzen. Waar ik mij wel steeds tegen heb gekant is de manier waarop Israël met de Palestijnen omgaat.

Jurgen Verstrepen, Derk Jan Eppink en prof. Boudewijn Bouckaert zijn de grootste supporters van Israël en zaten samen in mijn partij. Dat hadden ze natuurlijk nooit gedaan als ik een antisemiet was.”

Advertentie

Conclusie door Guido Joris:

Guido Joris

Jean-Marie Dedecker is een straatvechter. Zijn stijl is bruusk en hij schoffeert maar al te graag. Dat doet hij trouwens met iedereen. Met de islam, Karel De Gucht, de groene lobby én ook met Israël.

Moet de Joodse gemeenschap nu bevreesd zijn als hij op een N-VA lijst staat? Neen. De partij telt genoeg vrienden van Israël en de Joodse gemeenschap in haar rangen waaronder Ludo Van Campenhout, André Gantman, Annick Deridder, Koen Metsu, Jan Jambon en natuurlijk ook voorzitter Bart De Wever.

Het feit dat De Wever dit ook expliciet te kennen geeft aan zijn “Joodse vrienden” maakt dit ook ondubbelzinnig duidelijk.