Belgische ngo heimelijk achter Dexia-kritisch VN rapport

terzakeIntal, een extreemlinkse ngo die de verdediging van o.a. het regime van Assad  in Syrië op zich neemt, (link), zit achter de informatie die VN-rapporteur voor de Palestijnse Gebieden, Richard Falk, deze week bekend maakte. Tevens blijkt de informatie die Intal deze dagen verspreidt in de pers onjuist.

Het interessante aan dit verhaal is verder dat Intal in kranten, op radio en TV (o.a. op de RTBF en in Ter Zake) het VN rapport onder de aandacht brengt maar verzwijgt dat de informatie over Dexia Israël in het VN-document van hen zelf afkomstig is. Rapporteur Falk steekt dat echter niet onder stoelen of banken en zowel Intal België als de naam van Mario Franssen duiken op  in zijn rapportering.

Dexia blijft echter bij haar standpunt dat het sinds 2008 geen nieuwe leningen toekende aan steden in de bezette gebieden. Volgens Mario Franssen is dat niet het geval, hij legde in Ter Zake uit dat er wel nieuwe leningen zijn toegezegd.

Maar in het VN-rapport lezen we het volgende:

According to Intal, in November 2012 Dexia Israel made a positive financial audit for the Elkanah and Karnai Shomron settlements and Dexia Israel continues to provide services for settlement development. For example, Ariel and Kedumim settlements can open accounts with Dexia Israel to receive Israel National Lottery (Mifal HaPais) grants.

Advertentie

Het houden van een audit en rekeningen openen is nog iets helemaal anders dan leningen toekennen. Concrete details over leningen van de bank aan de stadsbesturen in nederzettingen zijn er dus niet te vinden in het rapport.

Onze pers is zeer goed op de hoogte van deze situatie. Ook de politici weten dit of zouden dit tenminste moeten weten. De vraag blijft waarom niemand een poging gedaan heeft om het rapport van de Speciale Rapporteur over de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden wat kritischer te bekijken.

FALK

Tot slot nog dit: Richard Falk is geen onbesproken figuur. In zijn boek “Slouching toward a Palestinian Holocaust” stelde hij dat Israël wellicht net als nazi-Duitsland een Holocaust gepland had. Verschillende landen waaronder Canada vroegen al om zijn ontslag maar Arabische landen gingen daarbij dwarsliggen.

Later betwistte hij ook de juistheid van het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaken van de aanslagen op 9/11. Deze uitspraak werd door VN-Secretaris Generaal Ban Ki-moon veroordeeld als “onzinnige en opruiende retoriek die beledigend is voor de meer dan drieduizend mensen die het leven lieten in die dramatische terreuraanval.”

Maar zijn benoeming als Speciaal Rapporteur kan enkel door de Mensenrechtenraad ongedaan gemaakt worden en daarin zetelen vooral Arabische landen.