“Schaf Auschwitzbezoek van euthanasiegroep meteen af”

Survivors of Auschwitz

Joods Actueel heeft met afschuw kennis genomen van de perverse plannen van de Vlaamse euthanasiebeweging “Waardig Levenseinde” om een werkbezoek te brengen aan het concentratiekamp van Auschwitz in het kader van de promotie van euthanasie en “waardig levenseinde”. Volgens de organisator zou de reis “inspirerend” werken en helpen om “verheldering” te brengen ronde deze problematiek.

In de uitnodiging die de organisatie verstuurde lezen we:

“In deze problematiek wordt men voortdurend geconfronteerd met existentiële pijn, zingevingsvragen, […] en vooral ook met (on)waardigheid. Daarom leek het ons meer dan logisch de eerstvolgende studiereis te plannen naar de plek die bij uitstek symbool staat voor een mensonwaardig levenseinde, Auschwitz. Het exterminatiekamp van de nazi’s in Polen lijkt inspirerend om ter plaatse over deze problematiek na te denken in een seminarie en om begripsverwarring te verhelderen.”

Het idee kreeg reeds forse kritiek van de Amerikaans Joodse Holocaustorganisatie, Simon Wiesenthalcentrum. Initiatiefnemer is professor Wim Distelmans (VUB). In de Britse pers verscheen een artikel in de Daily Mail waarin hij het predikaat ‘dokter dood’ krijgt toegemeten omwille van zijn onophoudelijke kruistocht voor euthanasie of ‘mercy killing’ zoals hij de geassisteerde zelfmoord omschrijft.

Advertentie

Hoofdredacteur Michael Freilich laat alvast weten dat je nogal door het dolle moet heen zijn om in Auschwitz een euthanasieconferentie te plannen. “Hoe kan je nu een parallel trekken tussen de moord op Joden die op een afschuwelijke manier werden omgebracht en mensen die er zelf voor kiezen hun leven te beëindigen – wat sowieso tegen het Joodse geloof is? Elk gebruik van de Holocaust om eigen belangen te verdedigen is onkies maar om in Auschwitz dergelijk seminarie op te zetten is mensonterend. Dat een overlevende van het kamp daar aan zou meewerken vormt in ieder geval geen enkel excuus.”

De Morgen

In een artikel verschenen in de krant De Morgen van dinsdag 15 juli trekt initiatiefnemer prof. Distelmans erg voorbarige conclusies door te stellen dat Joods Actueel  zijn gepland bezoek aan Auschwitz “perfect begreep”. Het tegendeel is waar. De professor werd geïnterviewd door onze redacteur (en niet door onze hoofdredacteur) en het stuk is pas voor onze editie van augustus. Daarin vroegen we de professor om zijn mening en werden verschillende andere Joodse en niet-Joodse bronnen om een reactie gevraagd. Het volledig stuk kan u volgende maand lezen in onze gedrukte editie.

Lees het artikel in de Daily Mail hier.