“Reële schatting burgerslachtoffers in Gaza: 24% en geen 77%”

Foto uit Gaza (Flash 90)
Foto uit Gaza (Flash 90)

Klopt de informatie over het aantal burgerslachtoffers dat momenteel in Gaza valt? Die cijfers komen van bronnen onder controle van de radicaal-islamitische Hamas, dat niet bekend staat als een neutrale of betrouwbare informatiebron.

Dat de door Hamas verspreide informatie niet altijd klopt, bleek bijvoorbeeld uit de informatie die na het grote conflict in 2008 tussen Hamas en Israël naar buiten kwam. Achteraf stelde Hamas plotseling vol trots dat er helemaal niet veel burgerslachtoffers, maar juist veel dappere strijders van Hamas waren omgekomen.

Wat is het werkelijke aantal burgerslachtoffers?

Uit Gaza wordt thans over de huidige strijd een percentage burgerslachtoffers van 77% gemeld.
Dit kan echter via een slachtofferlijst van Al Jazeera gecontroleerd worden. Al Jazeera is een zender uit Qatar, die vierkant achter Hamas staat. De lijst is dus zeker niet in het voordeel van Israël aangepast.

De lijst is geanalyseerd door de Amerikaanse organisatie Camera. Op dat moment waren er 170 doden geregistreerd, daarvan waren 150 man en 20 vrouw.

Advertentie

Vrouwen vormen in Gaza iets meer dan de helft van de bevolking. Maar ze maken dus slechts 12% van het aantal slachtoffers uit. Ervan uitgaande dat er normaal gesproken evenveel mannelijke als vrouwelijke burgers omkomen, is een percentage van circa 24% burgerslachtoffers aannemelijk.

Het aantal gedode kinderen blijkt vooral uit jongens in de leeftijdsgroep 13-17 jaar te bestaan, een aanwijzing dat Hamas weer meedogenloos gebruik maakt van kindsoldaten.

Wat zijn de oorzaken van burgerslachtoffers?

Hamas veroorzaakt zelf ook burgerslachtoffers door twee oorzaken:

  1. Palestijnen die geraakt worden door eigen vuur. Dit komt bijvoorbeeld doordat opslagplaatsen van explosieven ontploffen of door raketten die te vroeg neerkomen. Die komen dan in Gaza zelf neer.
    Hier zijn nu geen cijfers over bekend. Echter, in de eerste helft van 2014 kwamen er hierdoor al circa dertig Palestijnen om – in een periode met veel minder raketten. Volgens tellingen komt 25-40% van de door Hamas afgevuurde raketten niet aan in Israël, maar in de eigen Gazastrook.
  2. Palestijnen die gehoor geven aan de instructies van Hamas om de waarschuwingen van het Israëlische leger te negeren. Dit was vorige week dinsdag bij zeven mensen het geval. De VN bevestigt in een rapport dat Israël deze waarschuwingen geeft.

Om hoeveel slachtoffers het gaat is nu nog niet vast te stellen, maar deze twee groepen zouden nog van de genoemde 24% moeten worden afgetrokken om tot het werkelijke percentage door Israël gedode burgers te komen.
Zij zijn omgekomen door betreurenswaardige missers van het Israëlische leger.

Uit videobeelden die door het Israëlische leger verspreid zijn (voorbeeld), blijkt dat Hamas moedwillig strijders, wapens, explosieven en raketlanceerinstallaties tussen en in woningen, moskeeën, scholen en ziekenhuizen verschuilt.
Hamas zet zo de burgerbevolking in als menselijk schild, een oorlogsmisdaad.
Feitelijk zijn daardoor alle Palestijnse burgers slachtoffer zijn van Hamas.

Bron: likud.nl