“Jodenhaat”. Open brief van dr. Benny Scharf aan zijn collega Marc Van Ranst

Scharf
dr. Benni Scharf

Mijnheer Van Ranst, ik beschuldig u regelrecht van racisme en meer specifiek van Jodenhaat omdat u de Joodse staat “ge- out singled” hebt op basis van selectieve discriminatie.

Wagner was een verstokte Jodenhater, doch een subliem componist. Met zijn muziek als achtergrond werden honderdduizenden Joden (en zigeuners, homoseksuelen) naar de gaskamer geselecteerd. Mag men daarom zijn muziek niet meer beluisteren? Ik denk van wel! Muziek is in alle opzicht universeel. Mag men zijn racistische theorieën ook verspreiden? Zeker niet!

Mijnheer Van Ranst mag op medisch vlak een uitstekend vorser zijn, en zijn publicaties zijn wellicht de moeite waard om zich erin te verdiepen. Geeft het hem daarom het recht om, misbruik makend van zijn status – en dat is in zijn geval geen woordspeling – het virus van de Jodenhaatte verspreiden? En dat, onder zijn nieuw gemuteerde vorm: men is niet meer antisemitisch, dat mag (nog) niet… antizionistisch is ‘cool’.

Maar als men met de verpakking antizionisme een lading exclusieve standaarden hanteert tegen een Volk en Staat die men jegens geen enkel ander Volk of Staat hanteert, dan heeft men hier met regelrechte discriminatie en racisme te maken.

Hebt u, mijnheer Van Ranst, opgeroepen, tot boycot van Amerikaanse producten telkens er talloze onschuldige burgers in Afghanistan en Pakistan platgebombardeerd werden?

Advertentie

Hebt u, mijnheer Van Ranst, opgeroepen tot een boycot van de NATO landen die actief vanuit de lucht en passief op het terrein, de burgerbevolking in de Balkan hebben afgeslacht?

Hebt u, mijnheer van Ranst, opgeroepen tot boycot van China, wegens de bezetting en de niet aflatende verkrachting van de burgers van Tibet?

Hebt u, mijnheer Van Ranst, uw stem laten horen tegen Rusland dat dagelijks de zoveelste slachting, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Oekraïne verricht?

Hebt u, mijnheer Van Ranst, Syrië en Hezbollah openlijk en zonder terughoudendheid, veroordeeld voor hun misdaden?

Hebt u, mijnheer Van Ranst, uw verbolgenheid in een krant laten publiceren voor wat er in Irak gebeurt?

Hebt u, mijnheer Van Ranst, publiekelijk geprotesteerd tegen de slachtingen in onze gewezen kolonies in Afrika?

Hebt u, mijnheer Van Ranst ….de lijst is nog lang mijnheer. Ellenlang de lijst van WERKELIJKE misdaden tegen de menselijkheid, waar u blijkbaar selectief stom voor blijft!

Advertentie

Dat het Israëlisch vernuft een middel heeft gevonden om de poging tot moord (meer dan 3000 Hamas raketten) te verhinderen, doet niets af aan de ernst van deze verfoeilijke daad.

U valt onder deze categorie zoals die omschreven werd in de laatste richtlijnen van de Verenigde Naties en door de speciale rapporteur gehanteerd worden om antisemitisme te definiëren. Mijnheer Van Ranst, u hebt mij, als Jood, arts, burger, geboren en getogen in Antwerpen diep gekwetst.

Ik dacht dat Jodenhaat uit onze samenleving voor altijd verbannen was.

Het monster is uit de fles en u, mijnheer Van Ranst hebt uw geweten laten wegvreten door een oeroud vergif. Zoals in de Middeleeuwen de Joden schuldig waren aan opzettelijke verspreiding van de pest en het vergiftigen van de waterputten, zijn het weer de Joden die, volgens u, mijnheer Van Ranst, de enige schuldigen zijn voor wat er in Gaza en Israël gebeurt.

Mijnheer Van Ranst (en consoorten), u bent de zoveelste “USEFUL IDIOT” of Idiote Intellectueel en “morele narcissist” die zich door de “vredelievende” Islam laat strikken. De Joden zijn altijd schuldig en de Palestijnen steeds de slachtoffers, wat ze ook doen.

Ik wacht tot u met de klassieke repliek van alle “salonsfähige” Jodenhaters gaat afkomen : “ik tel zelf veel Joodse vrienden”. Bent u, mijnheer Van Ranst, gedreven door een obscuur schuldgevoel tegenover de Joden waardoor u per se wil aantonen dat ze niet beter zijn dan de nazi’s en daarom hun lot (de Holocaust) verdienden?

Waar u stelt dat België niet langer neutraal mag blijven, kan ik uw stelling bijtreden. Het wordt immers tijd dat België de dubbele oorlogsmisdaden van Hamas, nml. raketten afvuren vanachter al dan niet instemmende Palestijnse burgers, op onschuldige – zeker niet instemmende – Israëlische burgers. En ENKEL op burgers!

Ook vind ik het ergens betreurenswaardig dat u geen kijkje ter plekke kan geven in minsten twee UNWRA-scholen die als opslagplaats voor langeafstandsraketten dienst deden (dixit UNWRA zélf in een officiële persmededeling). Wat denkt u, mijnheer Van Rans over de “picknick” in Syrië en Irak? Zal u ook hier de term Syriëcaust of Irakcaust gebruiken?

Ik ben nog lang niet uitgepraat, mijnheer Van Rast, maar ik geloof dat ik nu beter te doen heb dan u van repliek te dienen voor verderfelijk initiatief.

Ik, mijnheer Van Ranst, moet nu patiënten gaan helpen.

Oh ja…nog een laatste verduidelijking, MIJNHEER Van Ranst…ik heb u opzettelijk niet aangeschreven als Dokter…Ik walg namelijk alleen al bij de gedachte dat ik als arts ooit met u maar iets te maken zou kunnen hebben.

Uw niet toegenegene,

Dr. Benny Scharf