Opinie: Over het ‘historisch krediet’ van de Joden

Foto: Flash 90
Foto: Flash 90

“Wie is na twee millennia christelijk antisemitisme en de Holocaust eigenlijk de kredietnemer en/of kredietverstrekker? De joden verstrekten na 1945 krediet aan de wereld die had verzaakt de Holocaust te voorkomen. Niet andersom en of dat krediet uitgeput raakt bepaalt de verstrekker”, schrijft Hans Knoop, journalist en woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties in volgend opiniestuk.

Hans Knoop
Hans Knoop

Alhoewel ik me als joodse Nederbelg en journalist voornam om mij nimmer in interne Belgische discussies te mengen ben ik hier sinds vorige week op teruggekomen.

De opmerkingen van viroloog prof. Marc van Ranst en die van voormalige secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes dat Israël zijn “ krediet opgebruikt “ zou hebben dat het na de Shoah van de wereld kreeg raken immers ook mij als Shoah-overlevende.

Prof. Van Ranst meent als viroloog samen met 370 andere Belgische medici zijn mening over de recente oorlog in Gaza te moeten geven en heeft de Nederlandse taal verrijkt met het woord of begrip “Gazacaust”. Hij en zijn vakbroeders zijn van mening dat Israël in Gaza een eigentijdse Holocaust aan het uitvoeren is. Dat daarbij verhoudingsgewijs minder burgerslachtoffers vallen dan bij het geallieerde optreden in Afghanistan of Irak (om maar niet te spreken van Syrië) lijkt de hoogleraar te ontgaan. Ongetwijfeld is hij op zijn eigen vakgebied beter geïnformeerd.

Ik daag prof. Van Ranst uit voor een openbaar debat waar hij zijn infame beschuldiging waar maakt dat Israël bezig zou zijn met genocide of in Gaza oorlogsmisdaden zou plegen.

Advertentie

In totaal zijn er in een maand durende oorlog vier incidenten geweest waarbij – indien opzet en kwader trouw bewezen! – sprake zou kunnen zijn van een oorlogsmisdaad. Dat betreft de dood van de vier kinderen aan het strand in Gaza, waarvoor premier Nethanjahu publiekelijk excuses heeft aangeboden en drie beschietingen op scholen waar burgers bescherming zochten. Israël onderzoekt die incidenten en indien de uitkomst zal zijn dat er willens en wetens op die scholen geschoten is en burgers daarvan het slachtoffer werden zullen (zoals in vorige gevallen) de verantwoordelijken zich in Israël voor de rechter moeten verantwoorden.

Vooralsnog weten we slechts dat er vanuit die scholen temidden van schuilende burgers op Israëlische troepen is geschoten en dat het leger het vuur heeft beantwoord. Als blijkt dat men dit- gezien het te verwachten geringe militaire voordeel- beter niet had kunnen doen is dat een tragische inschattingsfout. Niet meer en niet minder. Maar conform het internationaal humanitair oorlogsrecht zeker geen oorlogsmisdaad, omdat de primaire opzet onschuldige burgers te doden zelfs in deze drie gevallen ontbrak.

Ik vraag me af wat een viroloog – ja, zelfs een hoogleraar virologie – van krijgskunde weet. Als ex-oorlogscorrespondent is dat wel mijn vak. Het zou mij niet invallen met een mening over de hedendaagse stand van de virologie in Leuven naar buiten te treden. Laat staan dat ik prof. Van Ranst van genocide beschuldig omdat hij verzuimd heeft een doeltreffende therapie tegen het Ebolavirus te ontwikkelen. Een aantijging als “Leuvencaust “ zou hij uit mijn mond zeker niet optekenen.

Zo mogelijk nog kwalijker zijn de statements van de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes in het weekblad Knack. Ook hij is van mening dat het “reusachtige historische krediet dat het Jodendom heeft opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog stilaan is uitgeput”. Let wel, het gaat hier om een man wiens gehele Belgische carrière als politicus doordrenkt is met beschuldigingen, verdenkingen en veroordelingen wegens corruptie en hij  is van mening dat het “krediet” dat joden hebben opgebouwd “stilaan is uitgeput”.

Over welk krediet hebben Van Ranst en Claes het eigenlijk? Wie is na twee millennia christelijk antisemitisme en de Holocaust eigenlijk de kredietnemer en/of kredietverstrekker? De joden verstrekten na 1945 krediet aan de wereld die had verzaakt de Holocaust te voorkomen. Niet andersom en of dat krediet uitgeput raakt bepaalt de verstrekker.

Ik vraag me in alle redelijkheid af hoe het met het krediet van Willy Claes zelf zit. Kan hij nog met zijn achtergrond bij een kredietverstrekker terecht? Of om met het weekblad Der Spiegel te spreken: “Zou iemand van deze man nog een tweedehands auto durven kopen? Het was dezelfde Claes die als minister van Buitenlandse Zaken de Belgische blauwhelmen terugtrok uit Rwanda en zo het pad effende voor de volkerenmoord in dat land. Wij joden noemen zo’n statement uit de mond van iemand met een dergelijke reputatie een gotspe!

Betekent dat nou dat ik van mening zou zijn dat Claes en Van Ranst het slechte met joden en Israël voor hebben? Nee, dat betekent het niet en dat ben ik ook niet van mening. Sterker: Ik ben ervan overtuigd dat zowel de Leuvense prof als de Hasseltse (ex)-politicus oprecht begaan zijn met de vrede in de wereld en zowel Israël als de Palestijnen het allerbeste wensen.

Advertentie

Ik ben er ook volstrekt van overtuigd dat beiden in de oplossing van het honderdjarig bestaan van het Israëlisch- Palestijnse conflict een geweldige bijdrage kunnen leveren en wel met name door zich er niet mee te bemoeien!

HANS KNOOP

Nvdr: ter informatie hier het artikel van Harry Verhoeven, onderzoeker verbonden aan het Department of Politics & International Relations van Oxford University over de rol van Willy Claes in de geschiedvervalsing over de Rwanda genocide.