Joodse en christelijke organisaties verbouwereerd na steekincident

Naar aanleiding van de aanval op een joodse man, die op zaterdagochtend in de buurt van de Pelikaanstraat werd neergestoken,  blijven de  reacties binnenlopen. Tot het tegendeel bewezen is, gaan de verschillende organisaties ervan uit dat het wel degelijk om een antisemitisch geïnspireerde daad gaat.

Naast emails die ons bereikten van privépersonen – zelfs vanuit Jeruzalem vanwege oude kennissen van de ouders van het slachtoffer – reageren ook organisaties, waaronder het Israëlitische Consistorie van België en het Forum der Joodse Organisaties. Ook vanuit niet-Joodse hoek ontvingen we een reactie van Sant’Egidio en van de Belgische Coalitie voor Israël die de aanslag veroordelen.

Consistorievoorzitter baron Julien Klener schrijft in een persmededeling:

Zoals elke rechtgeaarde organisatie verwoordt het Consistorie hierbij zijn afgrijzen naar aanleiding van de agressie die gisteren een joodse man in Antwerpen heeft getroffen. Ook al is dat op dit ogenblik  geen uitgemaakte zaak toch wijst ook nu weer alles in de richting van een dader die door anti-joodse gevoelens werd gedreven.
Het Consistorie heeft er alle vertrouwen in dat de Antwerpse politiediensten alles in het werk zullen stellen om de misdadiger op te sporen en te arresteren. Gelukkig mogen wij ervan uitgaan dat de bevoegde overheid elke noodzakelijk veiligheidsmaatregel ter bescherming van de Joodse gemeenschap zal nemen om te voorkomen dat de loslopende dader opnieuw toeslaat. Aan het slachtoffer wensen we een spoedig een volledig herstel toe en aan zijn gezinsleden en vrienden veel sterkte om deze traumatiserende ervaring te boven te komen.

Het Forum der Joodse organisaties laat weten dat ze “met afgrijzen kennisnamen van de feiten die zich in de ochtend van 15 november 2014 hebben afgespeeld ter hoogte van de Pelikaanstraat. Ook het Forum acht naar eigen zeggen “de kans zeer reëel dat het om een puur antisemitsche aanval gaat ” gaat en schrijft dat ze:

Advertentie

Er alle vertrouwen in hebben dat de politionele diensten alle middelen zullen inzetten om de dader te vinden en te berechten.  Evenzeer spreekt het Forum zich hoopvol uit dat de autoriteiten al het nodige zullen doen om de joodse instellingen en inwoners te beschermen zodat dergelijke feiten in de toekomst ten alle koste vermeden worden.”

De Gemeenschap van Sant’Egidio, de katholieke organisatie die afgelopen maand de herdenkingstocht voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust in Antwerpen organiseerde, zegt met afschuw kennis te nemen van het steekincident:

Na de moordende aanslag op het Joods Museum in Brussel van 24 mei 2014, die eveneens op een sabbat plaatsvond, is dit een nieuw verontrustend incident. De Gemeenschap van Sant’Egidio veroordeelt iedere daad van geweld, des te meer als die uit racistische motieven zou zijn gebeurd. Op dinsdag 11 november verzamelde nog enkele honderden christenen, joden en andersdenkenden (onder wie veel jongeren en nieuwkomers) om te herinneren aan de waanzin van de Shoah en om te ijveren voor een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en antisemitisme.  Wij leven mee met het slachtoffer, dat gelukkig aan de beterhand is, en uiten eens te meer onze solidariteit met de Joodse gemeenschap van ons land.

De vredesorganisatie Belgische Coalitie voor Israël – een christelijke organisatie die samen met Joodse verenigingen het jaarlijkse Shalomfestival in Antwerpen en Brussel organiseert,  zegt met klem de aanval te veroordelen en omschrijft die als “weeral een voorval dat het groeiend antisemitisme in Europa illustreert”:

Onze gedachten en onze gebeden gaan uit naar het 31-jaar-oude-slachtoffer en zijn gemeenschap en we vragen op dit moment aan de mensen hun steun te betuigen aan de Joodse mensen, die in deze tijd constant bedreigd worden door  geweld. De karaktermoord van een individuele gemeenschap kan nooit worden gerechtvaardigd en we mogen niet toestaan dat antisemitisme gedijt, noch mogen we ons onderwerpen aan een ideologie van angst en intimidatie”.

Veiligheid hoofdthema nieuwe Joods Actueelmagazine
Uitgerekend deze maand zoomt Joods Actueel in haar editie van 20 november in op de veiligheidsproblematiek van de joodse minderheden in Brussel en Antwerpen. “Dit voorval toont nogmaals dat het niet om subjectieve onveiligheidsgevoelens gaat, maar laat zien dat de aanvallen vanuit verschillende hoeken kunnen komen”, aldus hoofdredacteur Michael Freilich