Open VLD pleit voor herinvoer waakzaamheidscel, N-VA vraagt engagement van nieuwkomers

OpenVLD lid Philippe De Backer (rechts) en N-VA’er Paul Cordy (links) reageren

Joods Actueel kreeg volgende reactie van Antwerpse kandidaat burgemeester voor Open VLD, staatssecretaris Philippe De Backer:

Uiteraard heb ik het volste begrip voor de bezorgde reactie binnen de Joodse gemeenschap. Ik kan mij natuurlijk niet over de precieze redenen van het parket uitspreken gezien de scheiding der machten, toch wil ik volgende belangrijke bedenking maken op vlak van structuren bij Justitie.

Onder het ministerschap van Annemie Turtelboom was er een specifieke waakzaamheidscel voor antisemitisme terwijl er bij de parketten ook steeds een referentiemagistraat voor antisemitisme stond aangesteld. Volgens mij moet deze structuur opnieuw geactiveerd worden om dergelijke zaken adequaat aan te pakken want incidenten zoals deze  kunnen uiteraard niet ongestraft blijven”.

 

Paul Cordy (N-VA) is districtsvoorzitter voor N-VA in Antwerpen en reageert als volgt:

Advertentie

Ik kan mij niet uitspreken over de beslissing die het gerecht in deze zaak neemt. Als districtsvoorzitter en zeker als Vlaams Volksvertegenwoordiger dien ik de scheiding der machten te respecteren. Maar laat het duidelijk zijn dat ik dergelijk antisemitisch gedrag ten strengste veroordeel. Ik hoop dat onze veiligheidsdiensten verdere incidenten kunnen vermijden.

Onze stad is het aan zijn verleden verplicht om een veilige thuis te zijn voor onze joodse Antwerpenaars. De incidenten tonen ook dat verhoogd toezicht en aanwezigheid van veiligheidsdiensten een noodzaak zijn. En ze tonen ook dat we nieuwkomers moeten duidelijk maken dat respect voor anderen en voor hun geloofsopvattingen tot de kern van onze Vlaamse waarden behoren.