Gantman, “trek verblijfsvergunning asielzoeker in”


In een reactie op het antisemitisch geweld in Antwerpen door een asielzoeker, vraagt André Gantman (N-VA) om de man zijn verblijfsdocumenten in te trekken.

Gantman: “Anno 2018 wordt aan de Joodse gemeenschap gevraagd om zich low profile te houden . Het gevolg van de laksheid van Justitie, terwijl de Antwerpse wel politie optimaal presteert.

Er is recidive m.b.t. vernieling van eigendommen met de verzwarende omstandigheid van antisemitisme.  Over de motivatie van de dader bestaat niet de minste twijfel. Hij zou, wordt gezegd, het asielstatuut hebben bekomen. En dan: is dit een vrijgeleide om de fundamentele waarden waarop onze maatschappij is gegrondvest met de voeten te treden? Zeker niet, integendeel! De bevoegde overheidsdiensten hebben de plicht om sanctionerend op te treden en zijn statuut te annuleren.

Duidelijke bedreiging 

De Antwerpse onderwijsschepen Claude Marinower (Open VLD) liet Joods Actueel weten niet de gewoonte te hebben om uitspraken te doen tijdens lopende onderzoeken en bovendien niet te weten of er voor  het intrekken van reeds verleende documenten een wettelijk kader beschikbaar is. “Ik heb de beelden gezien en dat  de aanwezigheid en dat het gedrag van deze man in de Joodse buurt bedreigend voor de gemeenschap is duidelijk” aldus Marinower tegen onze redactie.

Advertentie