André Gantman vlijmscherp voor Brigitte Herremans

André Gantman
André Gantman (N-VA)

Brigitte Hermans gedraagt zich sinds meer dan 10 jaar als trouwe epigoon van Tijl Declecrq wellicht met een andere en meer omfloerst taalgebruik maar even vastberaden in haar anti-Israëlische houding. CVP Volksvertegenwoordiger (1922-2003) Tijl Declercq heeft gedurende jaren zijn stempel gedrukt op de anti Israëlische politiek van Pax Christi Vlaanderen. Declercq deinsde er niet voor terug duidelijke anti-Israëlische retoriek in het publiek te hanteren met inbegrip van het in twijfel trekken van het bestaansrecht van de staat Israël.

André Gantman schrijft het volgende in zijn boek “Jood zijn is een Avontuur”(Pelckmans,2008 p.135):

“De haat tegen de Joodse staat neemt af en toe een religieuze dimensie aan. Ik verwijs naar een bijdrage in De Standaard van 15 mei 2008 geschreven door Brigitte Hermans van Pax Christi. Deze organisatie heeft in de loop der jaren haar sporen verdiend door van onder de dekmantel van een principiële eerbare vereniging regelmatig gif te spuien in de richting van de staat Israël. Zij kan er niet aan weerstaan haar bijdrage als titel mee te geven: De Palestijnse Nakba, Israëls erfzonde’ Met het begrip ‘erfzonde ’wil ze meteen duidelijk maken dat de Staat Israël vanaf zijn ontstaan gedoemd is… Zoals eerder benadrukt, is de demonisering een van de door de moderne judeofoben meest gebruikte methoden om het bestaansrecht van Israël in vraag te stellen”.

“Brigitte Hermans behoort dus ongetwijfeld onder de mom van mooie schijn tot deze categorie activisten die het recht van de Joden op een eigen Staat ab initio verwerpen’ aldus nog André Gantman, auteur van meerdere boeken over Joodse kwesties en zelf van Joodse komaf.