Dossier slachten: Joodse Gemeenschap wil “voorstel in alle rust doornemen”

Koosjer slachten gebeurt in de Joodse gemeenschap enkel door getrainde professionals (Foto Flash 90)

Pinkhas Kornfeld, de voorzitter van de Europese raad voor Koosjer Slachten (European Sjechita Board) zegt tegen Joods Actueel dat zijn organisatie het voorstel over onverdoofd slachten, zoals woensdagochtend in het parlement voorgesteld “nu in alle rust wenst te bestuderen” vooraleer ze hierover communiceert.

Volgens het plan dienen kleinere beesten zoals schapen en runderen verdoofd te worden met “omkeerbare elektronarcose” (d.w.z. dat het dier door de bedwelming niet wordt gedood) en bij grotere dieren, waar dit type verdoving nog niet op punt staat, zal post-cut stunning moeten worden toegepast. Dat wil zeggen verdoving vlak na het slachten.

In strijd met Joodse voorschriften

“Uiteraard zijn de opgelegde maatregelen in tegenstrijd met de Joodse wetgeving en betekent dit niet dat alle procedures reeds zijn uitgeput”, horen we bij andere Joodse organisaties. Als die procedures allemaal zijn uitgeput zal de Joodse gemeenschap zich uiteraard schikken naar de wetgeving, geeft ook Kornfeld toe.

“Als blijkt dat er inderdaad geen ontkomen aan is, zullen we alternatieven moeten zoeken zoals ons onthouden van vlees eten bijvoorbeeld”, voegt Kornfeld er nog aan toe.

Advertentie

Volgens onze hoofdredacteur, Michael Freilich, is het sowieso uitgesloten dat Joden clandestien gaan slachten, zoals bij andere gemeenschappen wel eens het geval is/ was.

Voor wat de Joodse gemeenschap betreft, gaat het sowieso om een klein aantal dieren, nog geen duizend per jaar op bijna 630.000 in totaal.

Zonder leed

Volgens de Joodse traditie moeten dieren steeds met respect behandeld worden en is de koosjere manier van slachten net bedoeld om dierenleed tegen te gaan. Door met één vlotte beweging de halsslagader en slokdarm door te snijden, valt de toevoer van zuurstof naar de hersenen meteen weg waardoor het dier geen pijn meer moet voelen. Daarbij is verdoven en slachten in feite met één beweging uitgevoerd.