“Keytsman probeert haar vel te redden” – Joods Actueel geeft e-mail communicatie vrij met Keytsman na ontslag Rachida Lamrabet

UNIA hoofdkantoor in Brussel
UNIA hoofdkantoor in Brussel

Met de bekendmaking dat UNIA Rachida Lamrabet op straat zet, publiceren wij hieronder de e-mail die wij richtten aan UNIA directeur Els Keytsman op 31 januari van dit jaar. Dat was nog voor de hele discussie rond het antiracismecentrum in een stroomversnelling geraakte en toont aan dat indien Keytsman toen actie had ondernomen, de geloofwaardigheid van haar instelling nooit zo’n deuk zou hebben gekregen.

“Als mevrouw Lamrabet, een uitgesproken Pro-Palestijnse activiste, petities tekent waarbij Israël een apartheidsstaat wordt genoemd, oproept tot boycot en het opneemt voor iemand die geweldplegingen goedpraat, dan zal u zeker begrijpen waarom deze persoon de Joodse gemeenschap geen enkel vertrouwen inboezemt”, schreven wij onder andere in de mail.

Omdat UNIA weigerde enige stappen te ondernemen schreven wij toen reeds volgende profetische woorden:
“U begrijpt misschien de draagwijdte niet van hoe dit zich afspiegelt op uzelf en op uw organisatie. En dan spreek ik niet eens over het feit dat ze [Lamrabet] met haar acties het conflict importeert en de wederzijdse verhoudingen tussen Joden en moslims bij ons onder druk zet en in het gedrang brengt. Wij verwachten nu een duidelijk signaal vanwege uw organisatie, en zullen anders niet nalaten om hierover te berichten. Dit moet u niet zien als een dreigement, wel als een manier om het publieke debat hierover aan te wakkeren zodat we kunnen vernemen wat de Vlamingen, politici en journalisten vinden van deze tegenstellingen.”

Door het vrijgeven van onderstaande e-mail willen we aantonen dat Keytsman niet vrijuit kan gaan door te claimen dat ze niet op de hoogte was van de extremistische standpunten van haar personeelslid. Het is duidelijk dat ze gezwicht is voor de druk en op deze manier haar vel probeert te redden.

Michael Freilich
Hoofdredacteur

Advertentie

 

Van: Guido Joris [g.joris@joodsactueel.be namens m.freilich@joodsactueel.be]
Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 11:34
Aan: Els Keytsman
Cc: Michael Freilich; Bram Sebrechts
Onderwerp: Nogmaals omtrent de aanwezigheid van R. Lamrabet bij UNIA

Geachte mevrouw Keytsman,
Beste Els,

Dank u voor uw reactie. Ik had wellicht beter de andere links ook ineens kunnen meesturen zodat het plaatje wat duidelijker is. Zo ondertekende mevrouw Lamrabet  (op een prominente plaats) een oproep om de zgn. “genocide” in Gaza te stoppen (Ik sprak de legendarische Amerikaanse prof. Deborah Lipstadt vorige week in Brussel die noemde deze uitspraak geen legitieme kritiek maar “walgelijk negationisme”. In deze petitie wordt Israël ook omschreven als een apartheidsstaat.

http://www.knack.be/nieuws/wereld/oproep-gaza-belgische-politici-sla-hard-op-tafel-wie-wegkijkt-bij-genocide-is-medeplichtig/article-opinion-269083.html

Dat is manifest onjuist omdat apartheid gestoeld  gaat op het superieure gevoel van ras terwijl Israël het meeste respect heeft voor zijn Arabische inwoners die er deel uitmaken van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan tv-journalisten, rechters, politiemannen en zelfs Arabische soldaten (zowel moslims als christenen) in Israël.

Mevrouw Lamrabet was er ook als een van de eersten bij om een oproep om te ondertekenen met de eis om Israël academisch (!) en cultureel (!) te boycotten http://www.bacbi.be/bacbi-signatories.htm.

Advertentie

Iedereen heeft uiteraard het recht op een eigen mening, echter de functie van mevrouw Lambaret vereist een totale onafhankelijkheid, of tenminste een schijn van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

U weet dat de Joodse gemeenschap het UNIA al lange tijd kwalijk neemt zich vooral te bekommeren om discriminatie van moslims, gehandicapten en ouderen terwijl ze de opdracht om antisemitisme te bestrijden stiefmoederlijk behandeld.

Ik geef toe dat de lijn tussen antizionisme en antisemitisme niet altijd even duidelijk is. Maar dat het probleem al langer bestaat werd door toenmalig premier Leterme reeds treffend verwoord: “Laten we alert blijven voor het nieuwe antisemitisme dat al te gemakkelijk wordt gebagatelliseerd. Laten we ook alert blijven voor een modieus antizionisme dat Israël tot mikpunt maakt van een verborgen antisemitisme dat zelfs het bestaansrecht van deze staat in vraag stelt, zelfs zestig jaar na zijn stichting.”

Als mevrouw Lamrabet, een uitgesproken Pro-Palestijnse activiste, petities tekent waarbij Israël een apartheidsstaat wordt genoemd, oproept tot boycot en het opneemt voor iemand die geweldplegingen goedpraat, dan zal u zeker begrijpen waarom deze persoon de Joodse gemeenschap geen enkel vertrouwen inboezemt en al zeker niet als het haar toekomt om te beslissen of iets anti-zionistisch, dan wel antisemitisch is. Trouwens hoe kan het Centrum enige geloofwaardigheid behouden als ze zegt onderzoek te doen naar de uitspraken van Abou Jahjah en de juriste van het Centrum ondertussen haar bijval gaat betuigen aan dit heerschap?

Mogelijk is dit ook de reden waarom uw tegenhanger in Nederland klacht heeft neergelegd tegen de AEL voor een antisemitische cartoon (en dit ook heeft gewonnen) terwijl het Centrum bij ons (mevrouw Lambaret was er al werkzaam), ondanks de klachten die werden ingezonden heeft besloten om dit niet te vervolgen…

U begrijpt misschien de draagwijdte niet van hoe dit zich afspiegelt op uzelf en op uw organisatie. En dan spreek ik niet eens over het feit dat ze met haar acties het conflict importeert en de wederzijdse verhoudingen tussen Joden en moslims bij ons onder druk zet en in het gedrang brengt.

Wij verwachten nu een duidelijk signaal vanwege uw organisatie, en zullen anders niet nalaten om hierover te berichten. Dit moet u niet zien als een dreigement, wel als een manier om het publieke debat hierover aan te wakkeren zodat we kunnen vernemen wat de Vlamingen, politici en journalisten vinden van deze tegenstellingen.

Met vriendelijke groeten

Guido Joris en Michael Freilich
JOODS ACTUEEL