Excuses gevraagd van Unia – antiracismeorganisatie bijt opnieuw in het zand na veroordeling Palestijn in beroep

Het Joods Forum vraagt vandaag excuses van Unia. Onze lezers herinneren zich waarschijnlijk nog de saga rond Unia toen Joods Actueel in 2017 een interne mail online zette. De jurist van de antiracismeorganisatie, Johan O. had toen in een interne nota geschreven dat de veroordeling door de rechtbank van een Palestijn die anti-Joodse leuzen scandeerde “geen correcte toepassing van de antiracismewet” was en volgens hem neerkwam op “kromspraak in plaats van rechtspraak”.

Dat leidde toen tot een storm van protest in de Joodse gemeenschap tegen Unia dat gezien wordt als een linkse organisatie (directeur Keytsman kwam op voor de federale verkiezingen als kandidate van Groen, red.) die zich vooral bekommert om blank racisme.

In de interne mail schreef de man toen dat het vonnis nog “niet definitief” was.

“Ik verwacht dan ook dat de beklaagde hoger beroep zal aantekenen met vrijspraak over de ganse lijn voor het Hof van Beroep van Antwerpen. De overwinning in eerste aanleg zou op termijn wel een pyrrusoverwinning kunnen zijn voor het Forum der Joodse Organisaties”.

Advertentie

Draaide dat nu eens anders uit. Nu bevestigt het Hof van Beroep dus de eerdere veroordeling.

Excuses en duidelijk signaal

Regina Suchowolsky, FJO voorzitter, vraagt excuses van Unia

Régina Suchowolsky, de nieuwe voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties is tevreden met de uitspraak van de rechtbank.

“Wij verwachten nu excuses van Unia en een duidelijk signaal van de organisatie waarin ze erkent dat ze enerzijds de feiten minimaliseerde en anderzijds een foutieve interpretatie hanteerde van de wetgeving. We hopen dan ook dat dergelijke klachten van de Joodse gemeenschap vanaf nu meer ‘au sérieux’ zullen worden genomen.”

Homans (kabinet gelijke kansen)

Het kabinet van minister Homans zou later deze namiddag reageren. De minister had enkele jaren geleden een doorlichting beloofd van Unia maar omdat de organisatie weigerde daaraan mee te werken, kwam er niets van in huis. Unia ontvangt jaarlijks meer dan 8 miljoen euro subsidies. Michael Freilich (N-VA) vroeg gisteren op Twitter nog een doorlichting van de organisatie n.a.v. de stijgende racismecijfers en stelde reeds eerder het nut van Unia in vraag.

Zijn partijgenote, Vlaams parlementslid Annick De Ridder, herhaalt vandaag een uitspraak die ze eerder al had gedaan: “Els Keytsman [directeur Unia, red] maakt van alles een politieke zaak, ze is niet objectief, niet juridisch correct, niet professioneel en verschrikkelijk hypocriet. UNIA strijdt tegen discriminatie en racisme maar het probleem is dat het altijd maar in één bepaalde richting gaat.”

Advertentie

 

 

 

 

Reactie Gemaanteraadslid André Gantman (N-VA)

Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens(EVRM)  bepaalt dat de meningsuitingen vrij zijn met uitzondering van uitlatingen die aanzetten tot o.a. het plegen van strafbare feiten zijnde het aanzetten tot haat en geweld tegen de Joodse Gemeenschap. In juli 2014 werd tijdens een anti-Israëlische manifestatie op St. Jansplein te Antwerpen luidkeels geroepen ‘dood aan de Joden’.

Ingevolge een klacht ingediend door het Forum van Joodse Organisatie hebben de Correctionele Rechtbank van Antwerpen en het Hof van Beroep geoordeeld dat dergelijke uitlatingen buiten de gangbare normen van de vrije meningsuiting vallen en de roeper veroordeeld. De logica zelve behalve voor UNIA die in deze aangelegenheid een meer dan passieve rol heeft gespeeld, integendeel haar juristen hebben met veel chagrijn de uitspraak van de correctionele rechtbank becommentarieerd.

Sedert vele jaren pleit ik voor de afschaffing van UNIA zoals deze instelling thans(niet) functioneert, of om preciezer te zijn, niet erg enthousiast is om acties te ondernemen tegen het antisemitisme in welke vorm ook. Dergelijke structuren die onder impuls van Europa in het leven worden geroepen zijn in geen geval bekwaam om doeltreffend op te treden tegen de krachten die een democratische en inclusieve maatschappij aantasten.

Ik hoop dat na de verkiezingen van 26 mei een parlementaire meerderheid zal worden gevonden om  de UNIA bureaucraten stante pede naar huis te sturen.

De bewuste brief (zie hieronder)

de toenmalige interne mail van Unia