Joodse organisaties “bijzonder teleurgesteld” na mislukken gesprekken met UNIA


Vorige week woensdag kwamen beleidsmakers van de verschillende Joodse verenigingen in ons land met UNIA bijeen om te trachten de plooien glad te strijken na de verschillende aanvaringen van de voorbije weken. Bedoeling was om met een gezamenlijke tekst naar buiten te komen maar dat is echter uitgedraaid op een sisser. “We zijn diep teleurgesteld”, aldus Joodse vertegenwoordigers die in het falen vooral het onbegrip zien van de antiracisme-organisatie.

UNIA had zelf aangedrongen op het overleg en had gehoopt dat door de aanwezigheid van de Franstalige Joodse organisaties, er toch een akkoord uit de bus zou komen. “Maar door de halsstarrige weigering van UNIA om de hand in eigen boezem te steken werd elk akkoord onmogelijk gemaakt”, aldus één van de personen die met het dossier bezig was.

UNIA zelf wilde voorlopig niet reageren op de aanklacht en zegt dat er een nieuwe vergadering zal worden belegd. De organisatie zegt: “We willen dat overleg alle kansen geven, daarom geven we tot dan geen commentaar”.

Eerder had het Forum der Joodse Organisaties zich reeds luidop afgevraagd of het nog nut heeft om antisemitische meldingen over te maken aan de antiracisme-instelling. “UNIA is vooral bekommerd om racisme tegen allochtonen”, zei Vlaams minister Liesbeth Homans onlangs “en dat gevoel leeft ook heel sterk bij de Joodse gemeenschap”, beaamt Michael Freilich van Joods Actueel.

“Zo kan het niet meer verder”, aldus onze hoofdredacteur die verwacht dat er maatregelen genomen worden om de instelling, die zo’n 7,8 miljoen euro per jaar krijgt, onder controle te houden.

Advertentie

“Waarom heeft UNIA geen programma’s opgesteld om antisemitisme te bestrijden? Waarom zijn er geen brochures of lespakketten voor jongeren over dit heikele onderwerp? Waarom werken er vooral vrijzinnigen en moslims maar geen enkele Joodse Vlaming bij UNIA? Allemaal vragen waar een onderzoekscommissie zich dringend over zou moeten buigen”, aldus Freilich.

Nog steeds geen verandering
Leden van de Joodse gemeenschap klagen dat UNIA zelfs nu, na zoveel kritiek over zich heen te hebben gekregen, nog steeds geen serieuze stappen onderneemt om open en bloot antisemitisme aan te pakken. Als voorbeeld geven ze een commentaar dat  sinds de zomer op de Facebookmuur van de krant De Morgen staat waarin de Holocaust wordt geminimaliseerd en het zionisme als fascisme wordt bestempeld. Volgens de huidige definitie van de International Holocaust Taskforce is deze reactie duidelijk antisemitisch.

“Meerdere  keren werd er sinds 17 augustus  bij UNIA klacht gedeponeerd hiertegen, we zijn inmiddels een half jaar verder en ondanks 100 personeelsleden en twee directies slaagt UNIA er niet in om dit te laten verwijderen”, horen we bij de partij die de klacht neerlegde bij UNIA.