Aalstenaar wil Unia directeur Keytsman wraken over Aalst Carnaval

Rudi Roth
Rudi Roth

Dr. Rudi Roth, die zich de ‘laatste joodse Aalstenaar’ noemt, richtte een brief aan de leden van de Raad van Bestuur van Gelijkekansencentrum Unia, met de vraag om directrice Els Keytsman te wraken in zaken die te maken hebben met het carnaval. Ze zou persoonlijk bevriend zijn met de mensen tegen wie een klacht werd neergelegd.

Onze redactie kreeg een kopie van deze brief te zien, u kan die hier lezen:

“Geachte leden van de Raad van Bestuur van Unia,

U bent lid van de Raad van Bestuur van UNIA en als zodanig ook in de verantwoordelijkheid in de taken die aan U toegetrouwd worden door de Parlementen. Dat betekent wel dat als lid van de RvB, u toezicht hebt op het correct naleven door UNIA van hun taken.

Wanneer een lid van de directie, in het bijzonder Els Keytsman, co-directrice, de elementaire regels van ethiek en deontologie niet naleeft, dan is het aan U en aan U alleen om dan in te grijpen. Dat is vorig jaar en het jaar ervoor spijtig niet gebeurd. Toen is Keytsman opgetreden als “tussenpersoon” in de zaak van Aalst Carnaval. Dat was ongehoord, omdat ze daar rechter én partij speelde.

Advertentie

Inderdaad, niet alleen is ze afkomstig uit Aalst, maar op de koop toe is ze bevriend met verscheidene personen van de groep de Vismooil’n, namelijk de toenmalige voorzitter ervan evenals zijn vader en zijn zus die zelf gedurende maanden op facebook duidelijk agressief met een Jodenkarikatuur haar deelname tentoonstelde.

En nu is het weer van dat! Er werd recentelijk een klacht neergelegd bij UNIA wegens antisemitische commentaren op Facebook door de voorzitter van de overkoepelende carnavalgroepen, Carnavalist tot in de Kist (CtidK). Deze voorzitter Sven D.S. blijkt een persoonlijke relatie van Els Keytsman te zijn. Ik weet niet of deze zaak reeds aan de Raad van Bestuur werd bekendgemaakt, maar het zou de Raad sieren indien ze Keytsman zou wraken in deze zaak, en dat om deontologische en ethische redenen.

U weet dat UNIA onder vuur ligt voor het slecht of zelfs niet behandelen van de gevallen van antisemitisme. Indien de Raad van Bestuur nu niet ingrijpt, dan zou men gerust kunnen zeggen dat ze gefaald heeft in haar opdracht.

Hopend op een correcte invulling en navolging en een positief teken dat deze praktijken moeten stoppen.
Hoogachtend.

dr. Rudi Roth
‘Laatste Jood van Aalst’ en jongste ondergedoken kind.”