Gantman niet mals voor partijgenoot d’Haese over Carnaval “dit gaat mijn verstand te boven”

Burgemeester Cristophe d’Haese (N-VA) kondigde aan dat hij de erkenning van het Aalsters carnaval als immaterieel erfgoed door UNESCO zelf opzegt. De carnavalstoet in zijn stad kwam in opspraak, trouwens niet voor het eerst, nadat in de laatste editie joden met haakneuzen, bankkluizen, geld en ongedierte werden afgebeeld op een praalwagen.

Burgemeester d’Haese vindt dat dit moet kunnen. In de wetenschap dat Aalst carnaval op 12 december met grote waarschijnlijkheid van de Unesco lijst zal verdwijnen, neemt hij de vlucht vooruit met de mededeling dat hij die zelf van de lijst wil. Het is te verwachten dat UNESCO Aalst carnaval schrapt omdat het evenement niet beantwoordt aan de morele standaard die de organisatie vooropstelt.

Auteur en politicus André Gantman (N-VA), is niet mals voor het onbegrip van zijn partijgenoot d’Haese en reageert op deze ontwikkeling: “ik vergeet de woorden van Bart De Wever niet die in de maand maart opmerkte dat de Aalsterse carnavalscultuur uniek is in de wereld, maar dat deze Joodse karikaturen historisch enorm beladen zijn. “Ik begrijp de geschokte reacties binnen de joodse gemeenschap en in het buitenland. Dit valt niet uit te leggen.” zei hij letterlijk. De burgemeester van Aalst heeft dus nooit begrepen wat het probleem is, hij snapt niet waarom dit soort zaken aanstootgevend zijn. En dat is zeker het geval als je weet dat soortgelijke praalwagens tijdens het naziregime te zien waren, enkel met de bedoeling om de joden in een slecht daglicht te stellen.”

d’Haese wil het niet snappen

André Gantman
Advertentie

“Sommige politici schermen met uitspraken dat je aan de goede kant van de geschiedenis moet staan maar in dit geval moet ik driewerf helaas zeggen en stellen dat de burgemeester de geschiedenis niet heeft begrepen. Als je bedenkt dat er binnen enkele weken een aantal plechtigheden zijn rond wat men de bevrijding van Auschwitz noemt en dat deze man nog steeds niet wil inzien dat deze stereotyperingen fout zijn, dat gaat dat mijn verstand te boven. Ik zeg dus niet dat hij een jodenhater is, ik zeg alleen maar dat ik onvoorstelbaar verwonderd ben dat hij niet begrijpt dat – en dan druk ik mij eufemistisch uit – dat dit aanleiding kan geven tot Jodenhaat.

In mijn nieuwe boek “het Auschwitz Gen” dat binnen kort verschijnt analyseer ik deze problematiek van Aalst in een geschiedkundige context. Ik kan burgemeester d’Haese alleen maar aanraden om dat boek te lezen.

UNIA

De grootste verliezer in deze zaak is UNIA. Ze zijn er niet in geslaagd om de morele verontwaardiging en het gebrek aan empathie duidelijk te communiceren. Ze falen absoluut in hun missie. Ik las op hun website dat ze zich gaan toeleggen op het schrijven van een document over het carnaval, de historiek van het carnaval. Is het daarvoor dat er belastinggeld wordt uitgegeven? Om boeken over carnaval te publiceren?

Reputatieschade

De burgemeester kan dan wel de erkenning van UNESCO achteloos terzijde schuiven maar daarmee is hij wel de burgemeester die Vlaanderen een slechte dienst bewijst. Ik ben er niet mee gediend dat Vlaanderen nu wereldwijd als antisemitisch wordt gelabeld. Want dat is het gevolg.