Joods Forum en Vlaams parlement leggen discussie over 50ste-verjaardagsnummer bij

Vlaams Parlementsvoorzitster Liesbeth Homans geflankeerd door FJO voorzitster Regina Sluszny en woordvoerder Philippe Scharf

In gesprek met het Forum der Joodse organisaties heeft Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans toegegeven dat er geflaterd werd bij de grafische opmaak van het speciaal themanummer dat het 50-jarige bestaan van het Vlaams Parlement onder de aandacht zou brengen. Forumvoorzitter, Regina Sluszny, die Homans ontmoette zei tegen Joods Actueel dat ze “aangenaam verrast” was, niet alleen door de ontvangst maar ook “door het begrip dat ze aantrof bij Homans”.

In de ‘special’, waarvan het Parlement de publicatie uitbesteedde aan het magazine Newsweek stonden naast de legitieme kopstukken van de Vlaamse beweging ook August Borms en Staf De Clercq vermeld. Twee mensen die, voor ze collaboreerden, effectief van belang waren voor de Vlaamse emancipatie.

Borms collaboreerde met de Duitse bezetters tijdens zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. In 1946 werd hij voor deze collaboratie geëxecuteerd. Staf De Clercq was de politicus die tijdens het naziregime evolueerde van Vlaams-nationalisme naar een onmiskenbaar nationaalsocialisme of anders gezegd de man was een nazi. Na de eerste Jodendeportaties schreef De Clercq: “De zuiveringsmaatregelen tegen de Joden volgen mekaar sterker op en worden met de dag strenger toegepast. Het schijnt zo dat we stilaan rondom onze redactiekantoren weer ruimer zullen kunnen ademhalen en nu er week na week huizen en appartementen in de buurt leegkomen kunnen we tenminste eens rustig van huis naar kantoor en van kantoor naar huis wandelen.”

Sluszny: “Homans erkent ruiterlijk dat deze twee personen inderdaad niet thuishoren in een soort eregalerij”. Daar bleef het niet bij: er volgde een verklaring van het bureau van het Vlaams Parlement dat liet weten dat het parlement het verleden recht in de ogen wil blijven kijken en zich goed bewust is van deze fouten uit het verleden – de verklaring kan u hier in zijn geheel lezen.

Eerder liet het Joods Forum in een persbericht laten weten dat dit soort vermeldingen “een smet werpen op Vlaanderen en een dolk in de rug betekenen voor de slachtoffers van de nazibezetting en verzoekt het presidium van het Vlaamse parlement dan ook de 20.000 aangekochte exemplaren van Newsweek te vernietigen en niet te verspreiden”. Met de ontmoeting lijkt het probleem nu van de baan.

Advertentie

(Guido JORIS)