Dringende oproep: “Walgelijke vergelijking tussen nazisme en burgemeester moet stoppen”

Links het blad Signal uit WOII, rechts de oproep om te protesteren tegen Bart De Wever

Te pas en te onpas wordt de vergelijking met het naziregime boven gehaald om een betoog kracht bij te zetten in actuele kwesties. Dat is niet anders in de rel tussen linkse activisten uit Borgerhout en burgemeester Bart De Wever. Die had een signaal uit de buurt gevraagd nadat enkele politieagenten waren aangevallen.

De initiatiefnemers van het protest hebben er niets beters op gevonden dan het logo van het gelijknamige naziblad “Signaal” uit WOII over te nemen in hun oproep om te betogen. Het logo stond niet enkel op het spandoek maar werd ook op sociale media gedeeld. “Gewoon walgelijk”, aldus hoofdredacteur Michael Freilich van Joods Actueel.

“Ik kan dit niet anders omschrijven dan een laag-bij-de-grondse en misselijkmakende aanval op een burgemeester die er net alles aan doet om het zwarte verleden van zijn beweging én van zijn familie onder ogen te zien, te benoemen en er afstand van te nemen. Ik citeer uit de tekst Van Bart De Wever uitgesproken aan het monument voor de gedeporteerde Joden en gepubliceerd in Joods Actueel:

“Tot slot wil ik nog iets zeggen als persoon, niet als burgemeester. […] Mijn eigen grootvader was lid van het VNV, de Vlaams-nationale partij die massaal in de collaboratie is gestapt. Ook in deze wil ik het verleden recht in de ogen kijken: deze collaboratie was een vreselijke fout op alle vlak. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis die het Vlaams-nationalisme onder ogen moet zien en die het nooit mag vergeten. […] Het nazisme en de Holocaust waren misdadig fout. Dat mag niemand ontkennen, dat behoeft zelfs geen enkele nuancering.”

Freilich schreef in het verleden al dat De Wever hiervoor applaus verdiende en zegt: “Wie fouten uit het verleden durft erkennen geeft blijk van integriteit en van een grote persoonlijkheid. Dat nu gebruiken tégen hem is oneerlijk en een slag onder de gordel. Trouwens, ook de Joodse gemeenschap en alle slachtoffers van het naziregime worden door deze nefaste vergelijking geschoffeerd en gekwetst.

Advertentie

Vandaar ook mijn dringende oproep aan Peter Terryn, die het logo lanceerde, om er afstand van te nemen. Als er iets is wat je van de burgemeester, met wie je het vaak oneens bent, kan leren, dan is het toegeven dat je fout zat. Het is ook mijn hoop dat Wouter Van Besien (Groen) en Tom Meeuws (Sp.a) die meeliepen in deze manifestatie zich niet langer vereenzelvigen met deze benedenmaatse actie en er onverwijld afstand van nemen.”