“Joden zijn profiteurs en parasieten” Programma ‘kinderen van de collaboratie’ maakt verschillende reacties los

Jan Tollenaere noemt zichzelf “antisemitisch” in het programma

Binnen de Joodse gemeenschap zijn er verschillende reacties gekomen op enkele uitspraken in het Canvas programma, “Kinderen van de collaboratie“. Vooral de uitspraken van Jan Tollenaere en Ledy Broeckx, die de omvang van de Holocaust in twijfel trekken, raken een gevoelige snaar.

Tollenaere:

“Was dat allemaal wel waar? Ik denk wel dat er propaganda is om de Holocaust op te vijzelen, op te schroeven, en er cynisch misbruik wordt gemaakt om dat nu uit te buiten voor het geld.”

Broeckx:

“Waar ik in grote lijnen mijn twijfels over heb, is of het allemaal wel correct weergegeven is. En het zijn vooral de Joden die daarvan willen profiteren, financieel ook. Maar dat mag je niet meer zeggen. Wel daar ben ik het niet mee eens, als ik twijfels heb dan vind ik dat ik dat mag zeggen.”

Advertentie

Tollenaere ging nog een stapje verder en zei over de Joodse gemeenschap: “het is geen sympathiek volk, ik heb daar geen voeling mee”. Hij omschreef zichzelf openlijk als “antisemitisch” en noemde Joden in één adem ook “parasieten, profiteurs en náre mensen”.

Tollenaere is professor aan de Universiteit van Utrecht (die zich ondertussen distantieert van de uitspraken) en zoon van de beruchte Reimond Tollenaere, de propagandaleider van het VNV tijdens de oorlog en actief recruteerder voor de Waffen-SS.

Marinower

Claude Marinower (OpenVLD), zelf de zoon van een gedeporteerde Jood en reeds jarenlang verbonden met het Holocaustmusuem in Mechelen zei: “De appel valt niet ver van de boom met Tollenaere, meer nog, hier is de appel de boom geworden.

Maar de zoon is misschien erger dan de vader, stelt Marinower. “Daar waar de vader misschien nog niet wist welke beelden van de Jodenuitroeiing er naar boven gingen komen na de oorlog, heeft deze man geen enkel excuus, hij weet perfect waarover hij spreekt.”

Joods Forum

Het Forum der Joodse Organisaties reageerde in een persbericht:

Advertentie

“Met klem protesteren wij tegen het feit dat Canvas Prof. Tollenaere een podium bood om het gedachtengoed van zijn vader verder uit te dragen en vergoelijken. Het FJO is van mening dat aan negationisten, collaborateurs en antisemieten op de publieke omroep geen zendtijd ter beschikking dient te worden gesteld.

Op zich koestert het FJO geen gevoelens van wrok jegens de kinderen van de collaboratie. Volgens de Joodse ethiek mag men kinderen nimmer de misdragingen van hun ouders verwijten.In het geval van Tollenaere gaat deze mildheid echter niet op omdat hij onverkort de nazistische en antisemitische opvattingen en sympathieën tot de zijne heeft gemaakt.”

Klacht

Michael Freilich van Joods Actueel reageert scherp:

“Hoe kan het dat in dit land iemand zonder schroom dergelijke uitspraken kan maken op TV? Dat kan enkel de verdienste zijn van ons laks beleid tegen antisemitisme, zowel van het gerecht als van UNIA. Ik roep de referentiemagistraat voor antisemitisme dan ook op om hier onverkort een klacht voor neer te leggen. De uitspraken kan je niet anders klasseren als racisme en een oproep tot haat omdat de Tollenaere weet dat zijn uitspraken op de nationale televisie komen. Hoe is dit anders dan de artikels die zijn vader schreef waarin Joden als parasieten werden bestempeld?

Guy Verhofstadt zei in 2005 in het Holocaustmusuem in Jeruzalem, “we mogen intolerantie nooit meer tolereren”, ook huidig premier Michel schaarde vroeg een “nultolerantie voor antisemitisme”. Als er nu niets gebeurt, dan zijn de uitspraken van onze gezagsmakers niet meer dan holle woorden.”

Emeritaat

Tot slot organiseert Joods Actueel een campagne tegenover de universiteit van Utrecht in Nederland, waar Tollenaere aan verbonden is. We vragen de unief om die man zijn status van professor emeritus, een eretitel in te trekken en om de samenwerking met hem stop te zetten.

Als het gerecht niet in actie kan treden dan kan het publiek dat wel doen via het ‘name and shame’ principe. Wij kunnen aantonen dat, ook als er een vergevorderde vrije meningsuiting bestaat, dit nog niet betekent dat wij als maatschappij alle racistische uitspraken moeten pikken en er geen middelen bestaan om dit aan te pakken. “Laat deze man een sociale paria worden, deze man moet uitgesloten en uitgestoten worden van het publieke forum”, besluit Michael Freilich.

Gantman

André Gantman (N-VA), lid van de raad van bestuur van Kazerne Dossin en auteur van ‘Jood Zijn is een Avontuur’ reageert als volgt:

“Ik was niet uit mijn lood geslagen bij het aanhoren van dit vuil gebekte personage. Hij vertolkt immers wat nog steeds in brede kringen wordt gedacht en gezegd over de Joden.

Ter gelegenheid van de 32ste plechtigheid aan de Kazerne zei ik o.a. het volgende als toenmalige voorzitter van B’nai-B’rith: ‘Uit het puin van de Tweede Wereldoorlog is helaas geen nieuwe wereld laat staan een nieuwe mens ontstaan….Het antisemitisme bestaat vandaag nog ,het woekert ,neemt nieuwe vormen aan ….eeuwenoude cultuurpatronen houden stevig stand…”

Om het antisemitisme te bestrijden heb ik samen met een groep vrijwilligers in 1979 het maandblad ‘In Naam van de Vrijheid’ uit de grond gestampt. Veerig jaar later is de strijd verre van beëindigd laat staan gewonnen. Meer dan ooit is de strijdvaardigheid aan de orde van de dag.

We zijn ze verschuldigd aan onze ascendenten die door de eeuwen heen hun trouw aan Het Boek zonder aarzeling hun leven in gevaar hebben gebracht, tot in de uitroeiingskampen .

We zijn ze met zoveel dankbaarheid  verschuldigd aan al diegenen die Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog van de dood hebben gered; moge hun daden blijven inspireren.

We zijn ze verschuldigd aan onze kinderen.

We zijn ze verschuldigd aan de hele maatschappij, immers antisemitisme staat haaks op democratie en vrijheid.