Bart De Wever: “huidige leiding UNIA is slechter dan ooit voordien”

Bart De Wever: “Het Vlaams Belang was jarenlang de levensverzekering van links om aan de macht te blijven ondanks verkiezingsnederlagen”

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen sprak Joods Actueel met de belangrijkste kopstukken van de grote politieke partijen. Voor N-VA hadden wij een dubbelgesprek met Bart De Wever en Annick De Ridder, de nummers 1 en 2 op de gemeenteraadslijst voor Antwerpen. En die nemen geen blad voor de mond. De Wever stelt: “Het groeiende antisemitisme vanuit linkse hoek verhult zich als kritiek op Israël” waarop De Ridder aanvult: “Sommige mensen verschuilen zich achter kritiek op Israël maar schurken aan tegen het antisemitisme. Er is ook een kandidaat op de Antwerpse districtslijst van CD&V die dergelijke uitspraken deed”,hiermee verwijzend naar Youssef Kobo.

Foto’s Donald Woodrow

JOODS ACTUEEL: Uw eerste verkiezingen als burgemeester komen eraan. Wat ging er goed in de voorbije legislatuur en wat liep er mis?

Bart De Wever:De stad is economisch versterkt en we zijn welvarender geworden. De haven boekt record na record en we trekken miljarden investeringen aan. We hebben onze historische schulden afgelost. Daarvoor werd flink gesaneerd, met een exemplarisch bedrag van 420 miljoen euro waardoor we voor het eerst in 23 jaar niet meer onder curatele staan van Vlaanderen.

Belangrijk is dat Antwerpen ook een veiliger stad is geworden. De criminaliteitscijfers daalden hier dubbel zo snel dan het nationaal gemiddelde. Er is zeker nog werk aan de winkel maar we zitten in elk geval op de juiste weg.

En Antwerpen is een stad die in de steigers staat met de Oosterweelverbinding, met de werken in het historisch stadscentrum, de nieuwe tramlijnen. Er wordt gewerkt en je kan er niet langs kijken. Voor mij zijn het allemaal broodjes die in de oven gestopt zijn en natuurlijk heb ik de ambitie om ze er in een volgende legislatuur ook uit te halen. In elk geval, als je het voorgaande bij elkaar optelt, is het bilan verdedigbaar.

JOODS ACTUEEL: Volgens Groen is er wel nog steeds te veel aandacht voor koning auto…

Advertentie

Annick De Ridder: “Iedereen zou rondjes moeten draaien van geluk nu de Oosterweelverbinding er komt. Het is jammer dat Groen niet over het vermogen beschikt om dit soort vitterijen achterwege te laten. Dat het bereikte akkoord hectaren extra groen creëert, dat het de geluidsoverlast doet verminderen en wijken verenigt, kan hen toch ook niet ontgaan zijn. Maar ik snap dat het een electoraal praatje is van de oppositie.”

JOODS ACTUEEL:En waar gaat het minder goed met Antwerpen?

Annick De Ridder:“We merken dat het sluikstorten nog steeds een probleem is. Ondanks de stappen die we deze legislatuur genomen hebben zoals camerabewaking en de mogelijkheid om ook ’s nachts vaststellingen te doen. Eén van onze concrete voorstellen voor de toekomst is dat we hardnekkige sluikstorters willen verplichten om via gemeenschapsdienst zelf de straten mee op te kuisen, dit vereist wel een federale wetswijziging. Mensen kunnen sluikstorten trouwens steeds melden via de website. Binnen twee dagen wordt het dan door onze ploegen verwijderd.

Bart De Wever: “Als je je afvraagt ,‘is Antwerpen proper genoeg?’ dan is het antwoord neen. Dat is erg, want je moet fier zijn op je stad. De sluikstortcel functioneert zeer goed maar de paradox is dat door goed op te ruimen je de probleemveroorzakers ook aanmoedigt. Sluikstorten heeft met een mentaliteit te maken waarbij mensen vinden dat het geoorloofd is om hun papiertje of wat dan ook achter te laten op het publiek domein. Het spoort blijkbaar goed met een bepaald sociaal profiel en de gewoonten van een deel van de grootstedelijke bevolking.”

De Wever: “Het moreel kompas van links in Europa is aan het doordraaien. Ze hebben een blinde hoek waarin complete vrachtwagens verdwijnen”

JOODS ACTUEEL: Zou u graag met dezelfde partners verder willen, we horen dat CD&V liever een linkse coalitie wil?Bart De Wever: “We zijn loyaal aan de coalitie waarvan we deel uitmaken. Ik vang ook bepaalde signalen op maar voor ons is het duidelijk, als we met de huidige ploeg verder kunnen, zullen we dat ook doen. De kiezer zal oordelen maar één ding is duidelijk: we zullen niet met extremistische partijen aan tafel gaan, niet ter rechterzijde en evenmin ter linkerzijde. Wij zijn een internationale stad, met 177 nationaliteiten, een belangrijke wereldhaven en een diamantcentrum. Je kan het Antwerpen, ook voor onze buitenlandse partners en handelsrelaties, niet aandoen om te besturen met communisten of met mensen die recent nog bij Gouden Dageraad op de koffie zijn geweest. Ik hoop dat iedereen dat zou respecteren maar ook daar heb ik mijn twijfels over…”

Annick De Ridder: “Het is wel bizar dat dezelfde partijen die, terecht overigens, geen coalitie willen met extreemrechts geen graten zien in een coalitie met extreemlinks, met de onverholen intentie om Bart De Wever van het stadhuis te verjagen. Hypocriet, vooral als je weet wat de erfenis van het communisme is.”

Bart De Wever: “En dat staat ook niet ver van een thema dat u wel zal boeien, het groeiende antisemitisme vanuit linkse hoek. Het verhult zich als kritiek op Israël maar men bedoelt het toch allemaal zo niet. Natuurlijk mag je kritiek uiten op Israël maar men gaat bepaalde grenzen over. Kijk in Engeland waar het antisemitisme van Corbyn helemaal in zijn gezicht is ontploft, en terecht, want hij is vele bruggen te ver gegaan. En ook in onze eigen stad zie je dat deze anti-Joodse mentaliteit zich vanuit die hoek verspreidt.”

Advertentie

JOODS ACTUEEL: Zegt u aan de kiezer die een stem voor het Vlaams Belang overweegt, stem voor ons want een VB stem is een verloren stem?

Bart De Wever: “Het is inderdaad jarenlang zo geweest dat het Vlaams Belang de levensverzekering van links was om aan de macht te kunnen blijven, ondanks verkiezingsnederlagen. Maar je moet kiezers niet belerend benaderen, dan laat je geen ruimte voor hun persoonlijke emoties. Juist mensen die op een extreme partij stemmen, zijn mensen die uiting willen geven aan hun boosheid. Dus om puur rationeel te zeggen dat mensen beter niet voor het Vlaams Belang stemmen omdat het uiteindelijk niets oplevert is, al klopt de redenering natuurlijk wel, volgens mij niet productief.”

Annick De Ridder: “Je ziet hoe langer hoe meer dat opinies in kranten regelrecht de verslaggeving induikt. Het vermengen van feiten en opinies stoort mij het meest.”

JOODS ACTUEEL: Het Vlaams Belang heeft nu ook een ‘Joodse kandidaat’ opgevoerd. Is het een teken van de tijd dat alle partijen zo nodig Joodse kandidaten op hun lijst willen?

Annick De Ridder: “Iedereen moet maar voor zijn eigen deur keren als het op joodse kandidaten aankomt. Ik kan alleen maar vaststellen dat er geen kritiek op onze joodse kandidaten valt te bespeuren en dat is alvast een goed teken. (lacht). Er zijn 177 nationaliteiten in de stad, Joden zijn geen nationaliteit maar een groep en voor elke groep is het beste nastreven onze opdracht.”

Bart De Wever:“Ik stel samen met u vast dat we tijdens deze verkiescampagne iets bijzonders beleven en dat is de jacht op de Joodse stem. En ik zie het ook met lede ogen aan omdat het, om het op zijn Antwerps te zeggen, een zottekesspel is geworden. En dan slaagt iemand die geen affiniteit met onze stad heeft erin om de hele Joodse cultuur te herleiden tot een hand geven of geen hand geven. Dat was geen verheffend spektakel. Men gaat er op den duur ook van uit dat er zoiets als ‘de’ joodse stem’ bestaat die je in ‘bulk’ kan kopen. Alsof het niet om individuen gaat of aparte persoonlijkheden. Ik heb de Joodse gemeenschap in de afgelopen zes jaar goed leren kennen en heb ze er nooit op betrapt dat als er eentje ‘wit’ zegt, dat ze dan allemaal wit zeggen, het tegendeel is eerder waar.”

JOODS ACTUEEL: Burgemeester Termont noemt in zijn nieuwjaarsboodschap Jeremy Corbyn een voorbeeld. In uw boodschap neemt u dan weer afstand van de man.

Bart De Wever: “Laat het duidelijk zijn dat Corbyn voor mij alleszins geen voorbeeld is. Op geen enkel vlak trouwens, ook zijn sociaaleconomische lijn brengt ons niets bij. Hij heeft zich gewoon aan het antisemitisme verbrand en niet in het minst door de figuren die hij naar zich toe getrokken heeft.  Corbyn is voor mij een politieke chaoot, mocht hij aan het bewind komen dan is dat voor  het Verenigd Konink of voor Europa geen goede zaak.”

JOODS ACTUEEL: En de Corbyns in eigen land?

Annick De Ridder: “Je kan kritiek hebben op de staat Israël en dat kan deel uitmaken van de normale werking van de democratie. Maar we zien een aantal mensen, vooral van linkse signatuur, zich achter die kritiek verschuilen terwijl ze in werkelijkheid  tegen het antisemitisme aanschurken. En dat is een stijgende tendens. Je zag dat bij Abou Jahjah, die niet terugschrok voor de uitspraak ‘de valies of de doodskist’ maar er is ook een kandidaat op de Antwerpse districtslijst van CD&V die bedenkelijke uitspraken deed. Je ziet dus dat deze mentaliteit zich als een olievlek verspreidt ook naar andere partijen.

Daarom hebben wij zopas een resolutie in de Kamer ingediend die niet alleen de klassieke vormen van antisemitisme aanpakt maar ook, en ik citeer uit de tekst: ‘het antisemitisme dat zich kan verschuilen achter de Palestijns-Israëlische kwestie’ viseert.

Bart De Wever:“In de perceptie is Israël de sterke partij en dus fout en de Palestijnen exploiteren dat meesterlijk. Openlijk antisemitisme vind je alleen bij rechts en uitsluitend bij marginalen. Maar linkse intellectuelen komen natuurlijk niet via die deur binnen. Als je maar iets positiefs over Israël durft te zeggen, krijg je een plejade aan beschuldigingen over je heen en word je bijna als een massamoordenaar neergezet of op zijn minst als de vriend van… confronterend.

Trouwens, ik kan het misschien beter niet zeggen maar wij bestellen voor de veiligheid in Antwerpen technologie in Israël omdat die uniek is en elke keer is er de oppositie om te zeggen ‘dat kan niet, je moet dat land boycotten’.”

JOODS ACTUEEL: Het zijn wel dezelfde mensen die probleemloos naar Venezuela, Cuba, China en al die andere plekken afreizen.

Bart De Wever: “Je moet mij er niet van overtuigen dat het moreel kompas van links in Europa aan het doordraaien is. Ze hebben een blinde hoek waarin complete vrachtwagens verdwijnen maar ze hebben wel een focus op Israël die op zijn zachts gezegd scherp staat. (Herhaald nadrukkelijk) Ja het staat op scherp. Het  staat scherp.”

Annick De Ridder: “Dat klimaat is er al langer en het Centrum Gelijke Kansen, UNIA, onderneemt nog altijd niets. Ik weet dat ook uit eigen ervaring toen ik ooit klacht neerlegde omwille van antisemitische agressie tegen een Joodse man. Daar is nooit iets mee gedaan. En dat terwijl UNIA zich mengt in zaken waarvan het duidelijk is dat het gewoon belachelijk onterecht is.”

JOODS ACTUEEL: De doorlichting van die organisatie bleek een lege doos. UNIA weigerde mee te werken omdat inzage een schending van de privacy zou betekenen…

Annick De Ridder: “UNIA werkt met beheersovereenkomsten en dient jaarlijks te rapporteren aan het parlement. De laatste keer zijn ze daarvoor ook grondig op het rooster gelegd juist omdat we graag zouden zien dat de klachten die ze behandelen een breder spectrum zouden bestrijken.”

Bart De Wever: “Het zal je niet verbazen dat wij als partij ook geen al te beste relaties met UNIA onderhouden. Ik durf ook hardop te zeggen dat ik geen vertrouwen heb in de huidige leiding die nu slechter is dan ooit voordien. Ik leid dat af uit de dossiers die ze proactief benaderen. Daarbij nemen ze allerlei maatschappelijke stellingen in waarbij de vraag rijst of dat wel echt tot hun taak kan gerekend worden. Ze mogen dan onafhankelijke ambtenaren zijn, maar het zijn in een democratie nog altijd de verkozenen van  het volk die dat soort afwegingen dienen te maken. Iedereen heeft het recht om er een opinie op na te houden maar ik vind nu niet bepaald dat ze de overheid moeten bekritiseren waarbij ze blijk geven van een enorme selectieve belangstelling. We zitten hier met een probleem dat historisch gegroeid is.”

JOODS ACTUEEL: Is het niet aan de grootste partij van het land om dat recht te trekken?

Bart De Wever: “Je komt dan meteen in de perceptie terecht dat je de strijd tegen discriminatie en racisme niet ondersteunt, een slachtofferrol die UNIA  zich als geen ander weet aan te meten. Je zit ook met coalitiepartners en die zullen ons dat nooit gunnen omdat ze weten dat we ons in de contramine bevinden. Dat is de kleine kant van de politiek. Het spijtige van de zaak is dat er op die manier veel geld en energie verloren gaat terwijl de strijd tegen discriminatie en racisme belangrijk is. Racisme bestaat, discriminatie bestaat en antisemitisme bestaat en dat dient zeker aangepakt te worden. Maar de manier waarop UNIA de zaken aanpakt? Of die al ooit zoden aan de dijk gebracht heeft, durf ik  echt te betwijfelen.”

JOODS ACTUEEL: Hoe zit het met de veiligheidsmaatregelen voor de Joodse gemeenschap in Antwerpen?

Bart De Wever: “We hebben als stad heel wat maatregelen genomen. Kijk naar de investeringen die we gedaan hebben met het cameranetwerk. Het zijn camera’s waar een kostenplaatje van 30.000 euro per stuk aanhangt. Er is ook het politiedispositief van 41 man voor de diamant en de Joodse buurt. We werken trouwens uitstekend samen met de Shmira, de joodse beveiligingsdienst en die samenwerking is nog versterkt. Ik weet dat er ook een vraag is om personeelskosten te dekken, de enige belofte die ik daarover kan doen is dat ik het grondig zal bekijken. Wat betreft de militairen, die zullen op termijn opgaan in het nieuwe veiligheidskorps maar ik heb minister Jambon voorspeld dat het rekruteren en opleiden van de mensen jaren zal duren. Iedereen begrijpt dat een korps van tweeduizend man sterk er niet van vandaag op morgen staat.”

Annick De Ridder: “Ik kan alleen maar vaststellen dat er geen kritiek op onze joodse kandidaten valt te bespeuren en dat is alvast een goed teken”

JOODS ACTUEEL:U hebt bij een bezoek aan de Centrale gezegd dat God Europa verlaten heeft en dat de gemeenschap zich daar op moet voorbereiden. Wat was daar de reden voor?

Bart De Wever: “De Joodse gemeenschap heeft altijd een cultuur gehandhaafd waarbij ze conflicten vermeden en ze beschikten over een probleemoplossend vermogen waarvoor ik de allergrootste waardering heb. Maar we gaan in toenemende mate, ook op het gebied van onderwijs en op de arbeidsmarkt, geconfronteerd worden met een aantal ‘issues’. Komt daarbij dat de gemeenschap steeds meer op twee snelheden leeft: rijk en succesvol en een ander gedeelte dat het economisch zeer moeilijk heeft of krijgt. Dat de sociaaleconomisch structuur van de joodse gemeenschap in zijn geheel verzwakt, zal negatieve gevolgen hebben voor hun vermogen om zelf voor oplossingen te zorgen. Men zal bij de overheid aankloppen om hulp maar die zal de situatie eerst willen beoordelen. De maatstaven om te beoordelen worden steeds seculierder en het spanningsveld zal toenemen. Dat is zo in gans Europa en we moeten daar eerlijk over zijn, dat zal in Antwerpen niet anders zijn.”

JOODS ACTUEEL: In Nederland heeft men wel een akkoord bereikt met de Joodse gemeenschap waarbij het dier verdoofd wordt na de slachting maar hier is dat niet gelukt.

Bart De Wever: “Een hoop waar ik op leef, is een technologie die met rasse schreden voortschrijdt op het gebied van de elektronarcose waardoor de religieuze voorschriften kunnen geharmoniseerd worden met de seculiere wetgeving. Ik ben ervan overtuigd dat zolang we met goede wil naar deze zaak kunnen kijken dat we er vroeg of laat uit geraken. Maar we moeten ons voorbereiden op wat komt en onszelf geen rad voor de ogen draaien. Maar de wet op het onverdoofd slachten is unaniem goedgekeurd, door iedereen zowel links als rechts, dan moet je weten hoe laat het is.”

Annick De Ridder:“Ook bij de bevolking bleek uit bevraging dat 95 procent oordeelt dat onverdoofd slachten moest beëindigd worden. Ook al weet ik dat de Joodse slacht zeer respectvol gebeurt, toch moet je beseffen dat dit de context is waar we ons in bevinden.”

JOODS ACTUEEL: We hebben het gevoel dat de pers steeds linkser wordt, ligt dat enkel aan ons?

Bart De Wever: “Er is een onderzoek geweest van de universiteit Gent naar het stemgedrag van journalisten waaruit bleek dat ongeveer zeventig of tachtig procent rood of groen stemmen. Dat levert een enorme discrepantie op tussen de publieke opinie in Vlaanderen en zij die de gebeurtenissen verwoorden in de kranten. Bovendien beginnen veel media op elkaar te lijken en juist de kranten die zichzelf als kwaliteitskranten bestempelen, zijn inwisselbaar geworden. Zowel De Standaard als De Morgen zijn links progressieve kranten. Wie van de lijn durft afwijken, maakt kennis met hun banbliksems en in sommige gevallen kan dat heel persoonlijk worden. Men durft een regelrechte karaktermoord te plegen in de hoop je te brandmerken. Dat is wat u overkomen is en wat we zelf ook al vaak hebben meegemaakt. Het zou minder erg zijn als er ook sprake was van enig tegengewicht. Gelukkig zijn er Het Laatste Nieuws en De Tijd die het vaandel hoog houden als goede kranten dus we hoeven niet te panikeren, maar om nu te zeggen dat de balans in evenwicht hangt, verre van.”

Annick De Ridder: “Nog erger is dat men zich niet beperkt tot opinies. Opinies kan je ook als lezer plaatsen voor wat het is: een mening. Maar je ziet hoe langer hoe meer dat die opinies regelrecht de verslaggeving induiken. Dat vermengen  van feiten en opinies stoort mij nog het meest.”

Bart De Wever:  En de audiovisuele sector, ik denk aan de VRT, is vaak in hetzelfde bedje ziek. Ik zie die hun redactievergadering al voor me met De Morgen en De Standaard open op tafel om vervolgens hun items voor De Afspraaken Terzake te selecteren. Sorry, maar dat is totaal buiten proportie.

Toch zie ik een kentering. De politiek wordt onafhankelijker van de media. Een politicus kan zijn boodschap rechtstreeks brengen naar zijn publiek via de online platformen. Een deel van de zuurheid van de dames en heren van de traditionele media zit in hun besef dat het bijna is afgelopen met hun koninkrijk. De tijd waarin ze met egards werden behandeld omdat er geen ander kanaal ter beschikking was, nadert snel. Dat is een game changer.”