Bart De Wever reageert over geplande verhuis herdenkingsmonument

Burgemeester Bart De Wever legt een krans neer bij het monument aan de Belgiëlei in mei 2015

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) zegt “met verbijstering” kennis te hebben genomen van de “éénzijdige beslissing” van het Schepencollege om het monument voor de Joodse gedeporteerden aan de Belgiëlei in Antwerpen te verplaatsen naar de Louiza-Marialei. “Dat voornemen stuit op grote weerstand bij de gehele Joodse gemeenschap van Antwerpen”, aldus Raphael Werner, voorzitter van het FJO. Bart De Wever erkent dat er iets is misgelopen met  de communicatie en belooft alsnog overleg en een “handelen in consensus”.

In een e-mail aan Joods Actueel reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA), die thans op vakantie zit, als volgt:

“Ik leefde tot gisteren in de (foute) veronderstelling dat dit doorgepraat en overeengekomen was. We zullen dat overleg alsnog voeren en uiteraard pas handelen als er consensus is over wat er best gebeurt.”

We citeren hieronder uit het persbericht:

Advertentie

Het FJO heeft in 1996 het initiatief voor het monument genomen en voor het grootste deel van de realisatie bijgedragen o.a. middels een inzamelingsactie bij geloofsgenoten en acht zich daarom mede verantwoordelijk en emotioneel ook (mede) eigenaar. Tevens is het Joods Forum jarenlang betrokken geweest bij alle vergaderingen van het Schepencollege betreffende dit onderwerp. Het is zeer verwonderlijk dat het FJO ditmaal voor deze ingrijpende beslissing niet eens op de hoogte gehouden werd.

In 1996 is het college van burgemeester en schepenen met de huidige locatie akkoord gegaan omdat deze historisch onlosmakelijk verbonden is met de deportatie van de Antwerpse Joden én de brandstichting van de twee synagogen aan de Van den Nestlei en de Oostenstraat.

Het monument dient eveneens als graf voor de duizenden weggevoerden die nergens een rustplaats hebben gevonden. In de sokkel zijn assen begraven uit de gaskamers van Auschwitz, evenals de overblijfselen van de verbrande Thora-rollen van de synagogen uit de Antwerpse “Kristallnacht” in april 1941…

In beginsel mogen volgens de Joodse traditie geen graven worden verplaatst. Maar ook los van al deze overwegingen, acht de Joodse gemeenschap de beoogde nieuwe locatie volstrekt inferieur aan de huidige, omdat deze geen directie relatie met de deportaties heeft en volstrekt aan het zicht wordt onttrokken. Daarmee zou het monument nadrukkelijk aan historische, emotionele en educatieve waarde verliezen.

Het FORUM doet een klemmend verzoek aan het college de beslissing ongedaan te maken en blijft het vertrouwen daarop behouden.