Rugdekking voor Joods Actueel en hoofdredacteur Freilich

Na een artikel in de weekendeditie van De Standaard, waarbij dit blad en zijn hoofdredacteur hard werden aangepakt, heeft het FORUM der Joodse Organisaties scherp uitgehaald: “dit wordt ervaren als een aanval op de hele Gemeenschap”, stelt het communiqué van de Joodse koepelvereniging.

Ludo Van Campenhout reageerde via Facebook en verwees naar de titel in De Standaard: “als bokser kan ik u zeggen dat ‘boksen boven uw gewicht’ vooral respect afdwingt”, aldus de Antwerpse schepen.

Ziehier het volledig bericht:

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) neemt afstand van het in De Standaard van 18 augustus verschenen artikel over Joods Actueel en hoofdredacteur Michael Freilich.

Advertentie

Het FJO deelt met het magazine de liefde voor en steun aan Israël. Evenals dit persorgaan staat het FJO op de bres voor de Joodse belangen in België en voert het strijd tegen antisemitisme dat zich in verschillende gedaanten manifesteert.

Dat impliceert niet dat het FJO zich immer kan vinden in de toonzetting en formuleringen van de redactie en hoofdredacteur. Alleen al daaruit moge duidelijk worden dat er tussen FJO en Joods Actueel geen formele banden bestaan. Maar zonder enige twijfel representeert het blad de inzichten en standpunten die door de overgrote meerderheid van onze gemeenschap worden gedeeld.

Mede daarom wordt de persoonlijke aanval van De Standaard op Michael Freilich in de krant van zaterdag jl. door velen als een aanval op de gemeenschap als zodanig ervaren. Dit temeer daar tal van positieve reacties die leden van de gemeenschap aan de schrijvers van het artikel over Freilich gaven níét in het artikel terug te vinden zijn.

Het FJO hecht aan goede relaties met de media en politieke partijen. Dus ook aan goede relaties met De Standaard en beschouwt kritiek als een wezenlijk onderdeel van de vrije pers. Het betreurt echter de eenzijdige en negatieve toonzetting in het artikel over het enige Joodse persorgaan in Vlaanderen en de persoonlijke aanval op de hoofdredacteur Michael Freilich.

Raphael Werner, voorzitter FJO

LUDO VAN CAMPENHOUT:

Het artikel past volledig in de eenzijdig, vaak ongenuanceerde, kritische houding van De Standaard tav Israël en de Joodse Gemeenschap. De aanval op Michael Freilich kadert ook in het besef van de klassieke media dat ze vooral hun eigen opinie neerschrijven maar dat mensen ze minder en minder geloven en naar echte berichtgeving zoeken in andere media, zoals sociale media of bv Joods Actueel.

Advertentie

De situatie in Iran bv is op dit moment broeiend met tienduizenden mensen die betogen, afgedreigd worden en in de gevangenis gestoken maar hierover lees je maar zelden iets in DS.

Het artikel laat bovendien, volledig in de lijn, alleen mensen aan het woord die een eenzijdig kritische houding hebben tav Israël. Zoals de “expert”, altijd klaar voor een negatieve noot, prof Ludo Abicht.

“Michael Freilich bokst boven zijn gewicht”, ik zie persoonlijk niet de redactionele meerwaarde van zo’n persoonlijke aanval. De uitdrukking heeft in het Nederlands een wat negatieve ondertoon maar als bokser kan ik u zeggen dat “boksen boven uw gewicht” vooral respect afdwingt.

Michael Freilich en Joods Actueel, als vrij medium, komen hier vooral sterker uit. En terecht!