“Joods Actueel is een pamflet van de N-VA” – Onze reactie

Kris Peeters

Enkele dagen geleden publiceerde het Nieuwsblad een artikel met daarin volgende opmerking:

“Van de kritiek uit joodse hoek trekt CD&V zich niets aan. Joods Actueel is gewoon een pamflet voor N-VA”, klinkt het in de wandelgangen. “Die spreken echt niet voor de hele gemeenschap.”

De redactie van Joods Actueel neemt persoonlijk aanstoot aan dergelijke uitspraken. Wij zijn een onafhankelijk persmedium en laten ons niet voor de kar spannen van deze of gene politieke partij. Een bijkomende opmerking is dat wij nooit spreken namens de Joodse gemeenschap, evenmin als iemand zou denken dat de Gazet van Antwerpen namens alle Antwerpenaren optreedt.

Joodse belangen

Het is wel juist dat wij opkomen voor de joodse belangen en voor het bestaansrecht van Israël. Vanuit dat perspectief is het normaal dat we berichten over politici die in woord of daad ageren tegen de enige Joodse staat ter wereld of maatregelen nemen tegen de Joodse gemeenschap. Zo namen wij minister Ben Weyts (N-VA) flink op de korrel voor zijn verbod op koosjer slachten. Niemand die er toen aan dacht om ons een “pamflet” van de N-VA te noemen.

Advertentie

Op dezelfde manier is het vanzelfsprekend dat we de nodige aandacht besteden aan politici die de Joodse gemeenschap of Israël ondersteunen. Michael Freilich noemde de kandidatuur van Aron Berger bij de christendemocraten “een historische mijlpaal” en wij waren vooral enthousiast dat die partij blijkbaar begrip kon opbrengen voor de gevoeligheden van deze gemeenschap. De kritiek op Bergers kandidatuur kwam er nadien uit eigen CD&V hoek…

Joods Actueel en N-VA

Het ligt ook niet aan ons dat Bart De Wever in de afgelopen jaren een bezoek bracht aan de Klaagmuur in Jeruzalem, afstand nam van de collaboratie en ijverde voor de aanwezigheid van militairen in de Joodse buurt. Dat zijn nu eenmaal feiten, en dat die allemaal vanuit N-VA hoek komen, hoe dankbaar de Joden daarvoor ook zijn, heeft niets met Joods Actueel te maken.

Brede steun

Ook al spreken wij in eigen naam, toch kan Joods Actueel bogen op een brede steun vanuit de eigen gemeenschap. Anders zouden wij het ook nooit meer dan zestig jaar lang hebben volgehouden… Uiteraard zijn er stemmen die een andere mening hebben  of zoals onze erevoorzitter wijlen Louis Davids bij herhaling schreef: “de publicatie die iedereen kan tevreden stellen moet nog geboren worden”. Maar het draagvlak van dit blad is bijzonder stevig en dat werd nog maar eens duidelijk toen de krant De Morgen een karaktermoord wou plegen op onze hoofdredacteur met het artikel “Als Michael Freilich spreekt, moet iedereen zwijgen”. Toen kwamen de drie belangrijkste Joodse organisaties van het land gezamenlijk in het verweer om ons te ondersteunen: het Joods FORUM in Vlaanderen, de Franstalige koepelorganisatie CCOJB en het federale Centraal Israëlitisch Consistorie van België. Sterker nog zelfs de linkse organisatie Een Andere Joodse Stem liet weten dat het niet akkoord ging met deze aanval op onze integriteit.

Joods Actueel geniet verder de brede steun van de belangrijkste Joodse scholen, waaronder Jesode Hatora, Yavne en Tachkemoni, van de sociale organisaties zoals De Centrale en Hatzoloh en van verschillende culturele of sportieve verenigingen zoals B’nai B’rith, Maccabi en Aguda. Ook onderhouden wij bijzonder vriendschappelijke banden met de Joodse gemeenten waaronder de chassidische Belz, de orthodoxe Machzikei Hadas, en de modern-orthodoxe Shomre Hadas die vaak via ons hun standpunten wereldkundig maken.

CD&V en Joods Actueel

Advertentie

Joods Actueel is nooit voorstander van het uit de weg gaan van het gesprek, niet in het verleden en ook nu niet. Zo bewijst trouwens volgende passage die wij vorige week nog online publiceerden:

“De CD&V is en blijft een belangrijke partner in Antwerpen en het is cruciaal om de dialoog verder te zetten. Dat is de voorbije jaren heel goed gelukt met schepenen Heylen en Van Peel en nu met Bastiaens. Die vriendschap heeft bewezen dat er niet noodzakelijk een Joodse kandidaat op een lijst hoeft te staan om goede contacten te onderhouden.”

Ook de voorbije maanden hebben wij verschillende pogingen ondernomen om de Antwerpse lijsttrekker van CD&V positief in de schijnwerpers te plaatsen. Onze uitnodiging voor een gezamelijk  bezoek aan het Sjalomfestival in oktober, een plaats als ere-spreker tijdens onze filmpremière in mei, een vraag om geïnterviewd te worden in april en nadien opnieuw in juli, werden spijtig genoeg allemaal negatief beantwoord. Telkens bleken er agendaproblemen te zijn…

Desondanks zullen wij onze journalistieke taak met volle integriteit blijven verder zetten ook in de komende weken, maanden en dagen. Tot spijt van wie het benijdt.