Joods Forum: “Nieuwe CD&V kandidate steekt eigen gemeenschap stokken in de wielen”

Rezi Friedman

Raphael Werner, voorzitter van het Joods Forum vindt het bijzonder spijtig dat de nieuwe CD&V kandidate Rezi Friedman reeds in haar eerste interview te kennen geeft zich volledig te distantiëren van haar eigen gemeenschap. “Dat doet ze door het verbod op koosjer slachten te ondersteunen”, aldus Werner

Werner: “Het is mogelijk dat ze een goede kandidate is voor de CD&V, maar zeker niet voor de Joodse gemeenschap, gezien de opvoeding die ze thuis kreeg. Bewijs hiervan is het standpunt dat ze van haar vader overneemt over het koosjer slachten.

De volledige joods-orthodoxe gemeenschap staat hierover op één lijn. Er is geen enkele erkende rabbijn in heel de wereld die verdoofd koosjer slachten toelaat.

Er loopt momenteel een procedure bij de Raad Van State omdat wij de nieuwe wet, die volgend jaar van kracht gaat, onconstitutioneel vinden. Het minste wat mevrouw Friedman had kunnen doen is afwachten op de uitspraak van het Hof . Nu steekt ze ons stokken in de wielen”, besluit de voorzitter.