Indringende vragen over banden CD&V kandidate met buitenlandse spionagedienst

JOODSE GEMEENSCHAP WIL ANTWOORDEN VAN CD&V

Vandaag publiceert Joods Actueel enkele onthullende revelaties over de nauwe contacten tussen de familie Friedman, waaronder dochter en politica Rezi, en de buitenlandse spionne Kaoutar Fal (lees hier). Vooral het feit dat Rezi Friedman de 16de plaats bekleedt voor de CD&V in Antwerpen doet bij velen knipperlichten afgaan. Ook terrorisme-expert Christophe Busch uit zijn bezorgdheid (lees hier).

Sinds ze het land werd uitgezet, heeft spionne Kaoutar Fal geen nieuwe posts meer geplaatst op haar Facebookpagina. Toch heeft ze eergisteren nog een felicitatiebericht gepost voor Rezi Friedman met wie ze dus contact blijft onderhouden.

“Als dit klopt willen we antwoorden”

Advertentie

Eli Ringer, ondervoorzitter van het Forum der Joodse Organisaties, (voorzitter Raphael Werner is op verlof) reageert als volgt:

“Verschillende politieke partijen zijn de voorbije dagen in het nieuws gekomen omwille van hun kandidaten. We willen dat al deze zaken worden uitgeklaard.

Het meest gevaarlijke zou inderdaad een infiltratie in de Joodse gemeenschap zijn en we hopen dat de staatsveiligheid en de partijen hiervoor het nodige hebben gedaan. Men moet ons kunnen verzekeren dat de veiligheid van de Joodse Gemeenschap op geen enkel ogenblik in het gedrang komt”.

Goede vriendinnen, Rezi Friedman (CD&V) en Kaoutar Fal (uitgewezen spion)

Veiligheidsdienst

De interne veiligheidsdienst van de Joodse Gemeenschap, Shmira, reageert nooit in de pers maar bij enkele leden vernemen we dat Moshe Aryeh Friedman, vanwege zijn banden met Iran, reeds vele jaren op de extra alertheid van de Shmira kan rekenen. Met deze nieuwe onthullingen zal de toezicht op het gezin Friedman enkel verder toenemen.

Ludo Van Campenhout: “Waakzaam voor infiltratie”

Schepen van Diamant en goede vriend van de Joodse gemeenschap, Ludo Van Campenhout:

Advertentie

“Ik doe geen uitspraken over hoe andere partijen hun kieslijst samenstellen, wel stel ik vast dat de staatsveiligheid hier niet over één nacht ijs is gegaan en dus weet heeft van ernstige feiten.

Ik stel vast dat er dus communicatie is met iemand die staatsveiligheid het land heeft uitgezet. De dramatische gebeurtenissen van de laatste jaren tonen aan dat de veiligheidsdiensten waakzaam moeten zijn voor dergelijke infiltratie en dus ook mogelijke actie naar de (joodse) gemeenschap toe.”

VRT
Wie graag meer leest over deze zaak raden wij het artikel van gerenommeerd journalist, Dirk Leestmans, aan op de website van de VRT:

Wie de motivatie van de uitspraken van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aandachtig leest, vindt daar toch wel relevante en vooral revelerende informatie. Zo staat er o.a. dat de Belgische Staatsveiligheid mevrouw Kaoutar Fal en haar organisaties ‘actief betrokken zijn bij inlichtingenoperaties ten voordele van Marokko.’ In gewone mensentaal betekent dat dus dat ze beschouwd wordt als spion voor haar geboorteland. En er is meer. ‘Mevrouw Kaoutar Fal staat ook in contact met mensen bekend bij de Staatsveiligheid omwille van hun activiteiten voor offensieve buitenlandse inlichtingendiensten en omwille van haar relaties met hen.’ Welke diensten dat zijn, wordt niet gezegd

Artikel 1: https://vrtnws.be/p.L7eOjZ3Vp

De Raad voor vreemdelingenbetwistingen verwijst in de motivatie van haar arrest naar nota’s van de Belgische Staatsveiligheid. In die nota’s van 15 maart en 6 juni, staat te lezen dat Kaoutar Fal ervan verdacht wordt in België te spioneren voor Marokko. Zij en de mensen met wie ze hier in contact staat, zouden bovendien ook werken voor buitenlandse offensieve inlichtingendiensten. Omdat Kaoutar Fal hier dus zowel illegaal was en bovendien beschouwd wordt als een gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid, werd ze opgesloten in transitcentrum 127-bis.

Artikel 2: https://vrtnws.be/p.1mGn9R4kq