Terrorisme-expert Christophe Busch: “Niet zozeer gevaar voor terreur, wel spionage van politici”

Criminoloog en terrorisme-expert Christophe Busch (foto: Guy Kleinblatt)

Directeur van Kazerne Dossin, terrorisme-expert en criminoloog Christophe Busch, merkt op dat de CD&V op zijn minst slordig is omgesprongen met het natrekken van zijn kandidaten. “Als ik dit allemaal lees denk ik, waar zijn ze hier mee bezig? Met wat opzoekingswerk op het internet en een beetje goede contacten in de Joodse gemeenschap had dit toch voorkomen kunnen worden”.

JOODS ACTUEEL: Moeten we bang zijn dat Kaoutar Fal een aanslag op de Joodse gemeenschap kan vergemakkelijken door informatie in te zamelen?
Christophe Busch: “Ik denk niet dat hier zozeer een gevaar sluipt van terrorisme op korte termijn maar dat het eerder gaat over het vergaren van informatie en het nemen van stappen tegen onze nationale belangen op langere termijn. Vandaar ook de classificatie van de staatsveiligheid dat Kaoutar Fal werkte voor een ‘offensieve veiligheidsdienst’.”

JOODS ACTUEEL: Nu dat Rezi Friedman in de politiek actief is zou ze bijvoorbeeld een zendertje kunnen plaatsen in het kantoor van Kris Peeters, misschien zelfs onbewust?
Christophe Busch: “Rezi Friedman is nu toch omringd van een aantal belangrijke politici rond haar. En ook als dit niet gebeurt, maar de schijn bestaat dat zoiets mogelijk is, dan zit de partij met een heel groot probleem. Want schijn is alles in de politiek”.

JOODS ACTUEEL:  Sommigen zullen dit verhaal misschien afdoen als quatsch of als een politiek spelletje?
Christophe Busch: “Staatsveiligheid communiceert niet vaak en is over het algemeen bijzonder terughoudend. Als ze dat hier wel doet, en zo expliciet, dan kan je aannemen dat ze echt wel zeker zijn van hun zaak”.