Interview met CD&V’er Hassan Aarab “inzetten om mensen met elkaar in contact te brengen”

Hassan Aarab

Naar aanleiding van de aankomende verkiezingen in oktober interviewden wij de kopstukken van de belangrijkste partijen in Antwerpen. Omdat die niet lukte met de kopman van de CD&V brengen wij een interview met Hassan Aarab, die op de gemeenteraadslijst staat en tevens lijsttrekker is in het district Deurne. Ook publiceren wij een open brief van Jan De Volder, die voor het eerst op een CD&V-lijst staat.

JOODS ACTUEEL: Je staat voor het eerst op een verkiezingslijst en wel op die van CD&V. Waarom koos je voor die partij?
Hassan Aarab: “De keuze voor de christendemocraten is ingegeven door het feit dat ik moslim ben. Ik heb vernomen dat CD&V vanuit hun christelijk denken ook openstaat voor andere religies en dat zij religie in de samenleving kansen bieden. Men kan moslim, christelijk of joods zijn en uiteindelijk gaat het er ook over dat we allemaal een ‘Antwerps’ belang hebben.”

 

JOODS ACTUEEL: Een aantal jaren geleden kwam u in aanvaring met de Joodse gemeenschap, dat probleem is opgelost en ik denk dat de relaties nu als ‘hartelijk’  kunnen bestempeld worden. Klopt dat?

Hassan Aarab: “Het is juist dat de relaties die ik nu met de Joodse gemeenschap heb uitstekend zijn. De uitspraken die k deed, daarvan heb ik ondubbelzinnig afstand genomen en die bladzijde heb ik tijdens gesprekken met de joodse organisaties omgeslaan. (Aarab bezocht ook Kazerne Dossin en ging met een Joodse gesprekspartner ook spreken in scholen over samenleving, red.) Sterker nog:  we zijn erin geslaagd om er positief verhaal van te maken. Het is tenslotte ten goede gekeerd en het is dat wat nu telt.”

Advertentie

 

JOODS ACTUEEL: Als je een uitvoerend mandaat zou krijgen wat zijn dan je  prioriteiten voor Antwerpen en voor Deurne?

Hassan Aarab: “CD&V zit al mee in het bestuur in Deurne en heeft meerdere zaken kunnen hard maken. Daar wil ik aan verder werken en die realisaties wil ik juist nog versterken. Belangrijke thema’s als veiligheid en mobiliteit zullen ook in de volgende legislatuur niet van tafel verdwijnen maar ook alle andere kwesties verdienen zo behandeld te worden dat ze het samenleven vergemakkelijken.

Alleen wil ik me behoeden voor nog meer betutteling, we gaan anders langzamerhand verstrikt geraken in allerlei regels en regeltjes, en daar pas ik voor. Veiligheid en mobiliteit zijn in een stad steeds aan verandering onderhevig en dat verdient steeds aandacht.

 

JOODS ACTUEEL: U sprak ook over projecten rond samenleven

Hassan Aarab: “Dat klopt, waar ik zeker een tandje zou willen bijsteken is in het opzetten van initiatieven die mensen met verschillende achtergronden en ideeën weten te verbinden. Nu is de kloof tussen allerlei groepen in de stad nog altijd veel te groot. De polarisatie die momenteel speelt, zowel in de media als vanuit sommige politieke partijen wil ik een halt toeroepen. Maar dat kan alleen maar door mensen met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar beter leren kennen. Vergelijk het met hoe ik de Joodse gemeenschap heb leren kennen door ze te ontmoeten. Ik ben door hen altijd zeer warm en hartelijk ontvangen. En ik zal eerlijk bekennen dat ik voordien een totaal fout beeld van de Joodse gemeenschap had. Meer nog, ik heb ingezien dat de waarheid juist  het tegendeel is van wat ik eerder dacht waar te zijn.”

Advertentie

 

JOODS ACTUEEL: Veel politici spreken over mensen samenbrengen maar hoe krijg je dat concreet voor mekaar?

Hassan Aarab: “Er moet sterk ingezet worden op het verenigingsleven, ik heb het over elke vorm van verenigingsleven. Daarvoor moeten we de nodige budgetten vrijmaken maar ook voor infrastructuur zorgen zodat er locaties komen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen vergaderen, samen aan een project kunnen werken. Bestaande verenigingen kunnen bijdragen door open te staan voor anderen. Er zouden initiatieven kunnen komen om de eenzaamheid onder de ouderen tegen te gaan, om meer jongeren te betrekken. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk.

 

JOODS ACTUEEL: U had het eerder over het aanpakken van de vele regeltjes. Wat u als ondernemer niet eerder thuis bij een partij als Open VLD?

Hassan Aarab: “Toch niet, voor ondernemers is er zeker plaats bij CD&V. Ik weet zelf maar al te goed wat ondernemers ervoor moeten over hebben om het hoofd boven water te houden. Ondernemen betekent dat je dag in dag uit en in alle omstandigheden moet klaar staan voor je zaak. Wat we nodig hebben als ondernemer is meer ruimte zodat we de nodige zuurstof krijgen om tegenslagen op te vangen. Daarvoor is flexibiliteit nodig. Ik denk ook aan bepaalde belastingen op reclame, op drijfkracht of oppervlakte. Ondernemers ervaren dat als pestbelastingen en die dienen afgeschaft te worden. Er is een bepaalde inspanning geleverd voor de oppervlakte maar beperkt tot een bepaald aantal vierkante meter. Voor de kleine ondernemer kan het klimaat nog flink verbeteren en ik wil binnen mijn partij dat standpunt laten horen”.

 

JOODS ACTUEEL: Er zijn anti-Joodse incidenten maar vooral op het internet zijn  de haatboodschappen tegen joodse mensen niet bij te houden en nemen ze steeds ergere vormen aan. Hoe kunnen we dat aanpakken?

Hassan Aarab: “Ik kom terug op het punt dat mensen elkaar beter moeten leren kennen, dan ontstaat er ook sympathie en zal men toch wel twee keer nadenken voor men antisemitische uitspraken doet of op sociale media zet. Ik denk ook dat het met machogedrag te maken heeft en daar moeten duidelijke signalen gegeven worden dat het niet door de beugel kan. Antisemitisme of racisme horen niet thuis in onze stad!”

 

JOODS ACTUEEL: U bent zelf moslim, hoe kijk jij naar de Brusselse partij Islam en naar de nieuwe partij van Dyab Abou Jahjah?

Hassan Aarab: “De partij Islam, voor zover ik ze gevolgd, heb heeft zeker geen plaats in onze samenleving. Islam is een religie en geen politieke ideologie! Bij die religie bepaalt iedereen voor zichzelf hoe goed hij zich daarbij voelt en hoever hij dat wenst te beleven. Islam heeft geen plaats in de politiek en de punten die de Partij Islam voorstaan zijn gewoon van de pot gerukt.

Wat Abou Jahjah betreft, eerlijk gezegd volg ik zijn activiteiten niet echt op. Wat ik wel weet is dat de meeste mensen goed willen samenleven en het laatste wat we daarbij kunnen gebruiken is dat we buitenlandse conflicten naar hier gaan halen. De verkiezingen gaan over Antwerpen en de Antwerpenaren hebben hun eigen bekommernissen  over het parkeren of over een propere stad.”