CD&V’er Hassan Aarab over verkiezingen en zijn verzoening met de Joodse Gemeenschap

Hassan Aarab

In de volgende editie van Joods Actueel (verschijning 13 september) brengen wij een gesprek met CD&V lid Hassan Aarab die voor de christendemocraten op de gemeenteraadslijst staat en lijsttrekker is in het district Deurne. In dit artikel lichten wij reeds een tipje van de sluier en brengen wij enkele van de meest opmerkelijke passages.

Enkele jaren geleden raakte de Deurnese bakker in het nieuws toen hij zich op internet negatief uitliet over Joden. Ondertussen is die bladzijde al lang omgedraaid en kunnen de contacten zelfs hartelijk worden genoemd. Hassan trok zijn woorden terug en toonde respect en berouw. Hij bezocht ook Kazerne Dossin en ging met een Joodse gesprekspartner ook spreken in scholen over goed samenleving.

Hassan Aarab aan het woord:

Mijn keuze voor de christendemocraten is ingegeven door het feit dat ik moslim ben. Ik heb begrepen dat CD&V vanuit hun christelijk denken ook openstaat voor andere religies en dat zij religie in de samenleving kansen bieden.

Vandaag is de kloof tussen allerlei groepen in de stad nog altijd veel te groot. De polarisatie die momenteel speelt wil ik een halt toeroepen. Maar dat kan alleen maar door mensen met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar beter leren kennen.

Advertentie

Ik zal eerlijk bekennen dat ik voordien een totaal fout beeld van de Joodse gemeenschap had. Meer nog, ik heb ingezien dat de waarheid juist het tegendeel is van wat ik eerder dacht waar te zijn.

Voor ondernemers is er zeker plaats bij CD&V. Ik weet zelf maar al te goed wat ondernemers ervoor moeten over hebben om het hoofd boven water te houden. Voor de kleine ondernemer wil ik binnen mijn partij hun standpunten laten horen.

De partij Islam heeft zeker geen plaats in onze samenleving. Islam is een religie en geen politieke ideologie! Bij die religie bepaalt iedereen voor zichzelf hoe goed hij zich daarbij voelt en hoever hij dat wenst te beleven. De punten die de Partij Islam voorstaan zijn totaal van de pot gerukt.