Jan De Volder (CD&V): “ik zie godsdienst als meerwaarde voor de samenleving”

Jan De volder

Naar aanleiding van de aankomende verkiezingen in oktober interviewden wij de kopstukken van de belangrijkste partijen in Antwerpen. Omdat dit niet lukte met de kopman van de CD&V publiceren wij een open brief van Jan De Volder, die voor het eerst op een CD&V-lijst staat. Jan De Volder is een man die wij zowel op professioneel als op privé vlak reeds jaren kennen als een ware vriend van de Joodse gemeenschap en als een voorvechter voor onze rechten.

Waarde joodse medeburgers van Antwerpen

Op zondag 14 oktober 2018 brengen alle Antwerpenaren een stem uit voor een nieuw stadsbestuur. Dat is belangrijk want het gaat over onze gemeenschappelijke toekomst en ook over uw plaats in de stad. De joodse gemeenschappen zijn onlosmakelijk verbonden met Antwerpen. Antwerpen is een stad en België is een land waar jullie het goed hebben en dat moet in de toekomst ook zo blijven.

Er zijn vele uitdagingen: naast de verzekering van de veiligheid voor uw gezinnen, scholen, synagoges en instellingen, is er het verbod op onverdoofd slachten dat op 1 januari 2019 ingaat en dat de levenswijze van uw gemeenschap hard treft. Er gaan bovendien almaar meer stemmen op om de besnijdenis van jongens onder de 18 te verbieden. In Antwerpen is er de armoedeproblematiek die ook sommige joodse huishoudens raakt.

Advertentie

U kent mijn genegenheid voor de joodse gemeenschap in Antwerpen en daarbuiten. Al meer dan een kwarteeuw zet ik me in om de jongere generaties en de nieuwkomers in onze stad bewust te maken van het onbeschrijfelijke leed dat de holocaust ook in Antwerpen veroorzaakt heeft. Dat doe ik onder meer met de organisatie van de jaarlijkse herdenkingswandeling “Wie vergeet, is gedoemd te herhalen” en destijds met mijn boek “Van binnen weent mijn hart”.

Ook in mijn lessen aan de KU Leuven en bij mijn voordrachten tracht ik het begrip en de sympathie voor het volk van Israël te doen toenemen. Dat is voor mij een kwestie van joods-christelijke vriendschap, waar de katholieke kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie meer dan een halve eeuw geleden sterk op inzet.

Door initiatieven als de ‘Trialoog’ en het dialoogplatform ‘Together in Peace’ zorg ik er mee voor dat de joodse stem ook in de samenleving aan bod komt. Dergelijke initiatieven bevorderen het respect voor het jodendom en werken het vreedzaam samenleven in Antwerpen in de hand.

Als een van de weinige niet-joodse stemmen heb ik me publiek verzet tegen de weigering van de overheid om een uitzondering toe te staan voor ritueel slachten bij het verbod op onverdoofd slachten.

Dat debat is trouwens een van de redenen waarom ik voor het eerst besloten heb me kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. CD&V bood me de vijfde plaats aan op de lijst en ik ben daarop ingegaan.

De rechten van gelovigen en de godsdienstvrijheid – een grondwettelijk recht in België – worden tegenwoordig te gemakkelijk stiefmoederlijk behandeld. Door de schrik voor extremisme dat in religieuze saus baadt, gaat men zover de vrijheid van alle godsdiensten aan banden te leggen. Als christendemocratische partij komt CD&V me voor als de enige partij in het politieke landschap die het godsdienstige leven uitdrukkelijk niet als een relict van het verleden, maar als een meerwaarde voor de samenleving beschouwt.

Ik koos voor CD&V omdat het christendemocratische gedachtegoed volgens mij het meest het algemeen belang dient en omdat de partij een lange traditie heeft van degelijke bestuurders. De weg vooruit in een complexe grootstad als de onze is vaak een middenweg.

Advertentie

Bovendien biedt de CD&V-lijst van Antwerpen een mooie mix van bestuurservaring en aankomend politiek talent. Schepen Caroline Bastiaens en volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri kennen Antwerpen door en door. Met jongeren als Sam Voeten, Zola Dorjbayar en Jan Braeckmans is de toekomst verzekerd. Met vice-premier Kris Peeters hebben we bovendien een uitstekende kandidaat-burgemeester als lijsttrekker: charmant, doortastend en met bakken bestuurservaring.

Weet dat de Antwerpse joden een vriend hebben binnen CD&V waar ze altijd op kunnen rekenen, en ik ben zeker niet de enige.

Bij het feest van Rosj Hasjana wens ik u allen van ganser harte een gelukkig nieuwjaar toe: Shana tova!

 

Prof. Jan De Volder

Kandidaat voor CD&V bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018