Verzoening tussen Forum der Joodse Organisaties en Hassan Aarab

Hassan Aarab (midden) geflankeerd door David Braun (l) en Raphael Werner (r) van het Joods Forum. Rechts staat Nico Volckeryck van UNIZO Antwerpen.
Hassan Aarab (midden) geflankeerd door David Braun (l) en Raphael Werner (r) van het Joods Forum. Rechts staat Nico Volckeryck van UNIZO Antwerpen.

In de zomer van 2014 leidde een uitspraak van Hassan Aarab – de populaire bakker en voorzitter van de winkeliersvereniging van Deurne-Zuid – tot een golf van verontwaardiging. Reden hiervoor was een post op zijn persoonlijke Facebookpagina waarin hij het Israëlische optreden in Gaza rechtstreeks in verband bracht met de Holocaust.

Daarna bleef er echter een zekere onduidelijkheid bestaan over de excuses die Hassan Aarab hiervoor had aangeboden via de media. Omwille van Hassans ondernemersengagement en de goede banden van UNIZO met diverse Antwerpse joodse ondernemers, nam UNIZO in mei 2015 het initiatief voor een rechtstreeks contact tussen Hassan Aarab en Michael Freilich, hoofdredacteur Joods Actueel en daarnaast ook lid van de raad van bestuur van Unizo Antwerpen.

Kazerne Dossin

Dit mondde uit in een geleid bezoek van Hassan Aarab met Michael Freilich, rabbijn Aaron Malinsky, UNIZO-voorzitter Nico Volckeryck en UNIZO-medewerker Johan Van Loon aan de Kazerne Dossin te Mechelen. Hierover werd doelbewust niet gecommuniceerd in de media.

Als gevolg van dit bezoek en de voorgaande contacten nam Hassan Aarab het initiatief om een rechtstreeks gesprek aan te vragen met het Forum der Joodse Organisaties. Dit vond plaats op donderdag 11 februari jongstleden. Zowel Aarab als het Forum stelden onvoorwaardelijk dat buitenlandse conflicten niet thuishoren in Antwerpen. Samen wensen zij zich nu in te zetten tegen íedere vorm van intolerantie en extremisme.

Advertentie

Hassan Aarab : “Ik wens mij uitdrukkelijk te excuseren tegenover alle joodse medeburgers en mij te distantiëren van mijn eerdere uitspraken over de joden en de nazi’s. Dit was een compleet foutieve vergelijking omdat de slachtoffers van de Holocaust helemaal niet betrokken waren in het Palestijns-Israëlisch conflict. Ik zie ook in dat er een duidelijk verschil is tussen de staat Israël en de joodse bevolking.”

Ook het Forum duidt op deze verschillen, het is al even foutief om alle moslims te verwijten lid te zijn van IS. Tot slot werden de excuses van Hassan Aarab aanvaard en besloten het Forum der Joodse Organisaties en Hassan Aarab, in aanwezigheid van UNIZO-voorzitter Nico Volckeryck, om deze positieve ontmoeting af te sluiten met een hartelijke handdruk. Dit was trouwens niet het einde van een traject maar het begin van een nieuw hoofdstuk: Hassan Aarab heeft immers voorgesteld om voortaan een actieve rol te spelen in het informeren van islamitische jongeren over de Holocaust.

Michael Freilich, die als UNIZO-bestuurslid deze ontwikkeling van nabij heeft opgevolgd, is blij: “Het is belangrijk dat we in deze stad leren samenleven en mensen die hun fouten erkennen een tweede kans geven. Dat komt niet alleen de samenleving en de ondernemers ten goede, maar ook de welstand. Ik ben verheugd met het initiatief van Hassan Aarab om jonge moslims mee te nemen naar Kazerne Dossin waar ze zullen leren over de Holocaust. Uiteindelijk zal dit niet alleen de samenleving tussen de bevolkingsgroepen bevorderen maar ook de integratie van de moslimgemeenschap versterken”.