Minister Jambon, Moishi Hoffman en Margot Vanderstraeten gastsprekers herdenkingstocht nu zondag

Op zondag 17 september organiseert Sant’Egidio haar jaarlijkse herdenkingswandeling ‘Wie vergeet, is gedoemd te herhalen’. Deze wandeling staat ook dit jaar uitdrukkelijk in het teken van de joods-christelijke vriendschap en probeert vooral jongeren en kinderen en nieuwkomers te betrekken bij deze activiteit.

Sant’Egidio is de christelijke organisatie die in meer dan zeventig landen 60.000 leden telt. Die komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.

Geactualiseerd

Ook dit jaar zullen de deelnemers bordjes meedragen met de namen van de naziconcentratiekampen en uitroeiingscentra als een duistere waarschuwing van waartoe een ideologie van haat, racisme, antisemitisme en uitsluiting kan leiden. “De gedeelde herinnering van de Shoah als grootste drama van de voorbije eeuw is immers noodzakelijk voor de opvoeding van de jongere generaties en de opbouw van een inclusief en gedeeld burgerschap”, lezen we in een aankondiging.

Advertentie

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zal de deelnemers toespreken. Daarnaast opteert de organisatie voor toespraken met twee persoonlijkheden die het afgelopen jaar voor de Joodse gemeenschap markant in beeld kwamen. Moishi Hoffman, van Antwerps meest bezochte koosjer restaurant Hoffy’s, werd bekend na de spraakmakende uitzending Goed Volk van zijn collega-kok Jeroen Meus. Aan Joods Actueel zei Hoffman dat het zijn eerste publieke toespraak ooit wordt. Margot Vanderstraeten die een schitterend boek schreef met daarin een gevoelig verslag over haar tijd bij een Joodse gezin in Antwerpen, is eveneens als spreekster uitgenodigd. Vanderstraetens boek is met meer dan zeventienduizend verkochte exemplaren op weg een Vlaamse bestseller van formaat te worden.

Oproep en parcours

De organisatoren van Sant’Egidio doen bij deze een oproep aan de Joodse gemeenschap – inzonderheid aan de jongeren en gezinnen met kinderen – om deel te nemen aan de wandeling of de rangen te vervoegen tijdens de slotplechtigheid aan het monument.

De wandeling vertrekt om 18 uur aan het Hendrik Conscienceplein. Omstreeks 18u25 is de aankomst aan de synagoge aan de Terliststraat voorzien met een woordje van de vertegenwoordiger van de joodse Gemeenschap. Om 18u45 arriveren de deelnemers dan aan het Monument van de Gedeporteerden aan de Belgiëlei waar ze naar de slottoespraken kunnen luisteren en de slachtoffers worden herdacht met een symbolische bloemlegging. De manifestatie wordt ontbonden rond 19.30 uur