Joodse organisaties scharen zich achter Michael Freilich en Joods Actueel

joodse-vereningingen
Philippe Markiewicz (links), Raphael Werner (midden) en Serge Rozen (rechts)

Gezamenlijk Communiqué van Joodse Instellingen omtrent de commotie van de voorbije dagen n.a.v. de uitwijzing van mevrouw Brigitte Herremans uit Israël en de reactie daarop door Michael Freilich.

Het tijdschrift Joods Actueel is niet de vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap en is evenmin de vertegenwoordiger van Israël. Het heeft zich ook nooit als dusdanig gepresenteerd binnen de eigen gemeenschap en daarbuiten. Joods Actueel is evenwel het enige Vlaamse persorgaan dat bericht over onderwerpen die de eigen gemeenschap aanbelangen en wiens publicatie open en toegankelijk is voor iedereen.

Het spreekt voor zich dat wij niet automatisch instemmen met alle standpunten, artikels, commentaren en opinies verschenen in dit blad en het kan geen twijfel lijden dat we ook niet automatisch akkoord gaan met elke uitspraak en mening van redactieleden in de pers.

Maar als het over de onderwerpen ‘het bestrijden van antisemitisme’ en ‘het verdedigen van de staat Israël’ gaat, moge het duidelijk zijn dat wij, alsook de grote meerderheid van de leden van de Joodse gemeenschap, in grote lijnen wel op eenzelfde golflengte staan.

Wij willen dan ook onze morele steun uitspreken voor hoofdredacteur Michael Freilich, die net om zijn duidelijke standpunten de laatste dagen hard en onredelijk werd aangepakt en zwartgemaakt in enkele opiniestukken. En dat in een poging hem zowel zijn recht van vrije meningsuiting te ontnemen als de persvrijheid van zijn blad te beknotten.

Advertentie

Getekend,

Philippe Markiewicz, voorzitter Centraal Israëlitisch Consistorie van België
Raphael Werner,
voorzitter FORUM der Joodse Organisaties
Serge Rozen, voorzitter Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB)