Annick De Ridder: “hypocrisie UNIA moet dringend doorprikt worden”

Annick De Ridder
Annick De Ridder (foto: annickderidder.be)

“Els Keytsman maakt van alles een politieke zaak, ze is niet objectief, niet juridisch correct, niet professioneel en verschrikkelijk hypocriet”, dat is de niet mis te verstane reactie van Annick De Ridder (N-VA) op het verhaal dat Joods Actueel vandaag over UNIA publiceerde.

Annick De Ridder die zelf tevreden was met de veroordeling zegt: “er werden op ontoelaatbare wijze grenzen overschreden en dat werd eindelijk door correctionele rechters beoordeeld. Ik ben van mijn melk als ik de reactie van UNIA zie. Deze hypocrisie mag nu wel eens aan de kaak gesteld worden. Ze strijden tegen discriminatie en racisme maar het probleem is dat het altijd maar in één bepaalde richting gaat en dat is lang niet de eerste keer. Zelf heb ik een keer klacht neergelegd – tien jaar geleden – toen een Joodse man werd belaagd door enkele jongeren van allochtone afkomst. Ondanks de ernst van die feiten werd mijn klacht verticaal geklasseerd”.

Neutraliteit
“Dat UNIA geen morele grenzen bewaakt, zelfs niet als het om strafbare feiten gaat, toont dat er niet neutraal wordt gehandeld en dat is een absolute voorwaarde. Keytsman maakt van alles een politieke zaak, ze is niet objectief, ze is jurisch niet correct. Deze dame gedraagt zich onprofessioneel en verschrikkelijk hypocriet. Gisteren nog las ik in mijn krant “Keytsman wil vacatures enkel voor vrouwen, dat moet kunnen’. Ook dat verontrust mij enorm omdat het juridisch pure nonsens zijn. Stel je eens voor dat iemand vacatures zou vragen “enkel voor blanke mannen”.

Werken aan diversiteit, is zeker nodig en racisme is zondermeer verwerpelijk en de Vlaamse overheid onderneemt ook stappen om diversiteit aan te moedigen en racisme te bestrijden. Maar dan moet het op een juiste manier gebeuren en niet zoals het nu gaat want mevrouw Keytsman staat wel te springen om in de krant te komen met allerhande zaken, maar nu geeft ze geen reactie en dat na een wijze beslissing van de rechter om deze oproepen tot haat te veroordelen.

Begrip

Advertentie

“Ik zal onze vertegenwoordiger in de Raad van bestuur van UNIA vragen om dit op de agenda te zetten en om deze zaak grondig te analyseren” aldus De Ridder die ten persoonlijke titel nog laat weten dat het niet moeilijk te begrijpen is dat de Joodse organisaties het Centrum niet meer vertrouwen: “Ik zou in hetzelfde geval mijn vertrouwen in deze organisatie ook volledig kwijt zijn”.