RTBF terechtgewezen over foute Israëlberichtgeving

Met een uitspraak van de Franstalige Raad voor Journalistiek, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ), werd de RTBF vorige maand op zijn plaats gezet voor een onheuse berichtgeving over een vermeend incident waarbij Israël de watertoevoer tot Palestijnse gebieden opzettelijk zou hebben afgesloten. Het verhaal bleek verzonnen en was door de RTBF niet gecontroleerd.

In werkelijkheid ging het om een korte onderbreking van de watertoevoer door een technisch probleem dat snel werd verholpen. Fabels over water en Joden behoren tot de klassieke antisemitische stereotyperingen, waarmee Joden, in dit geval de Israëli’s, sinds de middeleeuwen worden zwartgemaakt om de volkswoede op te wekken.

De RTBF verspreidde de foutieve informatie waardoor de CDJ de klacht tegen de openbare zender ontvankelijk verklaarde. Tot tevredenheid van de klager, die terecht opmerkt dat dit soort berichtgeving tot antisemitische commentaren leidt op het internet. (Lees hier de CDJ-beslissing)

De CDJ zegt dat de RTBF flaterde op twee vlakken. Een bijkomende fout was dat ze de bron voor het vermeend onrecht heeft achtergehouden in de berichtgeving. “En dat druist in tegen de deontologische code”, aldus het CDJ. Het water-fakenews werd gelanceerd door de Waalse PS gedeputeerde Gwenaëlle Grovonius, die bekend staat voor haar geobsedeerde anti-Israëlische houding.

RTBF veegt deontologie aan de (linker)laars

Advertentie

De CDJ liet daarop weten dat de RTBF een rechtzetting op de voorpagina van de website diende te plaatsen en dat die gedurende 48 uren moest blijven staan. Niettegenstaande de zender zelf de deontologische code onderschreef, plaatsten de journalisten zonder de vermelding dat het om een rechtzetting ging en op een onvindbare plaats een verbeterd bericht. Onze redactie kon dit zelf ook vaststellen. “Dit toont duidelijk hoe verziekt de RTBF-nieuwsredactie is” aldus de man die de zaak aanhangig maakte bij de Raad van Journalistiek.

 

Zelfde ziektebeeld bij NGO’s

Niet alleen de media maar ook NGO’s gebruiken de watersituatie vaak om Israëlische Joden te bekladden. Zo verkondigden Brigitte Herremans, (Pax Christ en Broederlijk Delen) en Ludo Debrabander (vzw Vrede)  onlangs dat Israël de Palestijnse gebieden met opzet liet overstromen, een verhaal dat klakkeloos werd overgenomen van de Hamaspropaganda. Ook toen namen een aantal media die NGO-berichtgeving zonder enige controle over. Herremans en Debrabander plaatsten nooit een rechtzetting.