Joodse school distantieert zich volledig van “onaanvaardbare brief die niet met de waarheid strookt”

Joodse school (archiefbeeld foto Flash90)

De Joodse Benoth Jeruzalemschool, die vandaag in een mediastorm terechtkwam na de publicatie van richtlijnen voor nieuwe leerkrachten, reageert in een officieel persbericht op de aantijgingen. De directie noemt de brief “onaanvaardbaar” en zegt dat deze op initiatief van één persoon werd verspreid. Ook zegt de school dat de inhoud van het document niet strookt met de waarheid en dat er in de klas wel degelijk over onderwerpen zoals het ontstaan van de aarde en de evolutieleer wordt onderwezen.

De repliek van de school leest u hier:

Wij hebben heden kennis genomen van de publicatie in de Gazet Van Antwerpen. Hierbij onze reactie:

Het kwestieuze document waarover bericht is geen officieel document van de school. Noch de directie, noch de Inrichtende macht, hebben kennis gehad van het bestaan ervan.

Dit document druist in tegen alles waar de school voor staat. De auteur werd gewezen op het totaal onaanvaardbare karakter ervan en het schoolbestuur heeft de verspreiding van dit document onmiddellijk verboden.

Advertentie

De inhoud strookt niet met de waarheid! Op school wordt wel degelijk systematisch de realisatie van de eindtermen nagestreefd en komen ook gevoelige onderwerpen zoals de evolutieleer aan bod.

Als het aankomt op de lessen seksuele voorlichting, wordt geopteerd om dit te laten geven door mensen uit de eigen gemeenschap, met respect voor de gevoeligheden van de doelgroep, en dit zonder de juistheid van de informatie aan te tasten.

De inspectie heeft zelf vastgesteld dat de school systematisch de nodige inspanningen levert om de eindtermen te realiseren, vandaar ook de positieve eindbeoordeling. De school betreurt dan ook de huidige heisa die afbreuk doet aan die jarenlange inspanningen.

 

De Inrichtende Macht
De schooldirectie

 

 

Advertentie