Uitgever zal haatdragende cartoon weren uit volgende editie

Joods Actueel kaartte vorige week een cartoon aan in de schoolboeken Aardrijkskunde voor het derde leerjaar van het Gemeenschapsonderwijs. De uitgever laat nu weten dat de cartoon in kwestie in de volgende uitgave van het leerboek  niet meer afgedrukt zal worden en zegt dat het zich “uitdrukkelijk distantieert van het gedachtegoed dat van deze cartoon uitgaat”.

Politicus André Gantman noemde de tekening “antisemitisme van de zuiverste soort” en de directeur van Go!, Raymonda Verdyck, noemde de cartoon dan weer “niet in lijn met de waarden van ons pedagogisch project”.

De volledige reactie van uitgever Plantyn uit Mechelen, ons toegestuurd via hun raadsman, Kris Luyckx, leest u hieronder:

Uitgeverij Plantyn maakt boeken voor alle leeftijdsgroepen in het onderwijs. Bij het schrijven van het hoofdstuk ‘Water als Wapen’ van Polaris 3 GO! in 2016 hebben zij bewust gekozen voor de situatie Israël-Palestina en de waterproblematiek. In overeenstemming met de waarden en het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs leren zij leerlingen kritisch omgaan met bronmateriaal om ze te vormen tot kritische wereldburgers, dit conform het pedagogisch project van het GO (blz 6§2):  “Heel belangrijk daarbij is dat iedereen de vrijheid geniet om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Die openheid veronderstelt dat kinderen en jongeren ruimte krijgen om te twijfelen, dat ze continu vragen mogen stellen en dat ze de nodige vaardigheden aanleren om kritische zin te ontwikkelen.” 

Bij de redactie van het kwestieuze hoofdstuk hebben zij zich daarom laten adviseren door een voormalige doctoraatsstudente aan de Hebreeuwse universiteit van Jerusalem, die op dat ogenblik eerste adviseur was over alle water en infrastructuur gerelateerde ontwikkelings- en beleidsmateries bij het Midden-Oostenkwartet.

In het hoofdstuk ‘Water als Wapen’ wordt een cartoon gebruikt van Carlos Latuff. Op die cartoon staat een stuk tekst die een stuk tekst uit het rapport van Amnesty International uit 2009 parafraseert. Dit rapport heeft als titel: ‘Troubled waters – Palestinians denied fair access to water, Israel-occupied Palestinian Territories’. Op blz. 3 van dit rapport lezen we; “Meanwhile, in the nearby Israeli settlement of Sussia, whose very existence is unlawful under international law, the Israeli settlers have ample water supplies. They have a swimming pool and their lush irrigated vineyards, herb farms and lawns – verdant even at the height of the dry season – stand in dark contrast to the parched and arid Palestinian villages on their doorstep.”

Advertentie

Door onder de cartoon “Waterverdeling volgens Amnesty international” te schrijven, hebben de auteurs geenszins de indruk willen wekken als zou de cartoon van Amnesty International afkomstig zijn. Het bronnenmateriaal is afkomstig van officiële instanties en vrij raadpleegbare websites. Het bronnenmateriaal reikt zowel pro-Israelische als pro-Palestijnse argumenten aan. Ook de opdrachten zijn zo geformuleerd dat leerlingen in contact komen met beide standpunten in deze kwestie.

Uitgeverij Plantyn distantieert zich uitdrukkelijk van het gedachtegoed dat van deze cartoon uitgaat. In de volgende uitgave van dit leerboek zullen we enkel nog citeren uit het rapport van Amnesty International om verwarring te voorkomen.

Michael Freilich van Joods Actueel: “De bal ligt nu in het kamp van de onderwijsinspectie die hieruit de juiste conclusie moet trekken over het aanbieden van dergelijk materiaal door derden”.