Interessante lezing voor 75e verjaardag sinds overlijden Etty Hillesum

Het Etty Hillesum Centrum in Nederland brengt een interessante lezing en boekpresentatie naar aanleiding van de 75e sterfdag van Etty Hillesum. Die zal worden uitgesproken door prof. dr. Paul van Tongeren op 30 bovember in Middelburg om 15uur.

Paul van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) en bijzonder hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

In zijn werk besteedt hij aandacht aan Etty Hillesum en het amor fati. Dit is ook het onderwerp van zijn lezing. In teksten van Etty Hillesum treft ons onder meer een vaak verbazingwekkend vermogen om haar ellendige lot te aanvaarden, en zelfs dankbaar te zijn voor wat tegelijk als een verschrikking verschijnt. Misschien kunnen we iets van die ‘aanvaarding’ (als dat al het juiste woord is) leren begrijpen door haar te vergelijken met houdingen die erop lijken, zoals we die kunnen aantreffen in filosofische posities (het stoïcijnse ideaal van een leven ‘homoloog aan de natuur’, Nietzsches idee van een amor fati) of literaire figuren (bijvoorbeeld Nescio’s ‘uitvreter’).

Aansluitend zal een nieuw deel in de serie Etty Hillesum Studies worden aangeboden aan dr. Perry Moree, directeur-bestuurder van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, en lid van het comité van aanbeveling van het EHOC. Dit jaar presenteren wij het tiende deel, getiteld: Etty Hillesum en de contouren van haar tijd.

Advertentie

Op donderdagavond 4 september 1941 schrijft Etty Hillesum in haar dagboek: ‘Ik wil deze eeuw leren kennen, van buiten en van binnen. Ik betast deze eeuw, iedere dag opnieuw, ik tast met m’n vingertoppen langs de contouren van deze tijd.’

Het is nu 75 jaar geleden dat Etty Hillesum in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau omkwam. Op dat ogenblik had zij ervaren wat het Massenschicksal voor haar en haar volk concreet inhield. Wij weten niet wat haar uiteindelijke conclusie was over de contouren van haar tijd en of zij zich tot het laatst toe heeft kunnen vasthouden aan haar diepgewortelde overtuiging te midden van de gruwelen van de Sjoa. Wel weten wij dat Hillesums wens om langs de contouren van haar tijd te tasten haar voor het probleem stelde hoe die tijd te beschrijven. De pogingen die zij daartoe deed, onder meer in haar twee brieven uit Westerbork, zijn een erfenis die door geen enkel totalitair geweld meer kan worden weggenomen. Haar woorden zijn nu over de hele wereld bekend.

De lezing en de boekpresentatie vinden plaats op vrijdag 30 november a.s. van 15.00-16.30 uur in de Burgerzaal van het Oude Stadhuis op de Markt in Middelburg.

Inloop vanaf 14.30 uur.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan vóór 25 november aanstaande aan via: secretariaat@ehoc.nl

De toegang is vrij.