“Palestijnen verdienen beter dan eenzijdige ex-VRT journalist Depoortere”

Voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival in Israël (foto: Flash 90)

Als de VRT naar Johan Depoortere (ex- medewerker van de omroep) zou luisteren blijft de Vlaamse kijker later deze maand gevrijwaard van beelden uit Tel Aviv waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden (De Morgen 6 mei). Israël is immers, aldus Depoortere, een “racistische Apartheidsstaat”.

“Zionisme is – volgens Depoortere – racisme en daarom zou de VRT demonstratief uit Israël moeten wegblijven. In zijn aanklacht tegen Israël en het zionisme rijgt Depoortere de ene na de andere hele leugen of halve waarheid aaneen. Het is onbegonnen werk om die leugens stuk voor stuk te ontzenuwen. Wel ben ik bereid dat in een openbaar debat met hem te doen”.

Dat schrijft Hans Knoop aan de redactie van De Morgen nadat oud VRT-journalist Depoorte er zijn lasterlijkheden over de Joodse staat, de enige in de wereld trouwens, mocht debiteren.

De krant die er sinds jaar en dag om bekend staat fouten niet recht te zetten duldt ook niet dat de eigen lezers de feiten onder ogen krijgen, ook niet als die door een expert worden aangeleverd. Joods Actueel publiceert hieronder het vervolg van het geweigerde artikel van Hans Knoop:

“Ik wil volstaan met enkele losse opmerkingen. Anders dan hetgeen collega Depoortere beweert is Israël géén etnisch zuivere staat en heeft het ook nooit beoogd dat te willen zijn. Meer dan 20% van de bevolking is Arabisch. In de Onafhankelijkheidsverklaring werden de rechten van minderheden in Israël vastgelegd. Israël kent Arabische leden van het Hooggerechtshof en Arabische politieke partijen. Volgens Depoortere wordt het songfestival gehouden op de plek waar ooit een Arabisch dorp heeft gestaan en waarop nu o.m. de Universiteit van Tel Aviv is gevestigd. Hij verzuimt te vermelden dat aan die universiteit een disproportioneel hoog percentage Arabische studenten studeert. Sommigen zijn zelfs afkomstig uit Arabische buurlanden.

Advertentie

Depoortere verwerpt Israël en het zionisme als een abjecte staat en racistische ideologie. Depoortere verwijst te pas en te onpas naar het internationaal recht en wat dies meer zij. Maar zelf sluit het consequent Joden uit van het internationaal recht en de universele verklaring van de rechten van de mens. Het zionisme is de nationale bevrijdingsbeweging van het Joodse volk. Elk volk ter wereld heeft het recht op zelfbeschikking en dus ultiem op een eigen staat.

Dat alles laat uiteraard onverlet dat men kritiek op de politiek van Israël kan hebben. Nergens ter wereld wordt zoveel kritiek op Netanyahu geuit als in de Joodse staat. Nergens ter wereld zijn zoveel NGO’s actief die zich inzetten voor de rechten en belangen van het Palestijnse volk. Zozeer als Joden het recht op een staat hebben, zozeer hebben Palestijnen dat ook. Verdeling van het land is dan ook sinds de Balfour Declaratie aan het eind van WO1 immer uitgangspunt van de zionistische politiek en leiderschap geweest.

Maar, zoals wijlen Shimon Peres placht te zeggen, you need two to tango! Vernietiging van de staat Israël is nog steeds de droom van bewegingen als Hamas en staten als Iran. Aan de realisatie van die droom werkt – toegegeven- Israël niet mee. Geen enkele staat of volk ter wereld is gehouden aan een plicht tot zelfvernietiging. Israël vorm daarop geen uitzondering.

De VRT zou alleen al op grond van de aantijgingen van Depoortere juist wél naar Israël dienen te gaan. De omroep kan zich dan zelf op de hoogte stellen van het feit dat hun oud-medewerker klassieke en dieptreurige leugens verkondigt. Dat betekent niet dat er als gevolg van het ruim 120-jarig conflict geen dingen in Israël gebeuren die de schoonheidsprijs niet verdienen.

Een alerte en vrije pers en onafhankelijke rechtsspraak zorgt er in de enige democratie van de Atlantische Oceaan tot aan de Perzische Golf voor dat onrecht bekend en hersteld wordt. Daarom verkiezen (zo blijkt uit tal van opinieonderzoeken) de twee miljoen Arabisch staatsburgers in de Joodse staat hun Israëlische nationaliteit ook te behouden in geval er ooit een onafhankelijke Palestijnse staat mocht komen. Als Depoortere niet alleen door haat jegens zionisten wordt gedreven, maar vooral door oprechte compassie met Palestijnen zou zijn beste bijdrage aan een oplossing van het conflict zijn zich er niet meer mee te bemoeien. Door het debiteren van antizionistische leugens en halve waarheden bewijst hij immers ook de Palestijnen geen dienst. Zij hebben waarlijk recht op een betere pleitbezorger.

Hans Knoop is oud-correspondent in Israël van AVRO, Telegraaf en voorheen BRT. Hij is woordvoerder van Het Forum der Joodse Organisaties in Vlaanderen.