Rony Boonen (1944-2021) journalist met een Joodse ziel, is niet meer

Onze collega-journalist Rony Boonen is op 8 juli, omringd door zijn geliefden, overleden in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Het definitieve afscheid van Rony vond in intieme kring plaats op 14 juli te Hooglede. Alhoewel Rony al langere tijd met gezondheidsproblemen kampte, kwam het nieuws over zijn heengaan toch onverwacht en vooral erg hard aan bij alle redactieleden van Joods Actueel. Er heerst een groot gevoel van gemis en verdriet dat tastbaar aanwezig is bij ons allemaal met daarnaast dankbaarheid dat we met hem mochten samenwerken. 

Hoofdredacteur Terry Davids en Michael Freilich, oud-hoofdredacteur, reageren aangeslagen:

“Rony was vanaf het eerste nummer van Joods Actueel magazine – dat verscheen nu bijna 15 jaar geleden – aan de slag gegaan. Hij was vooral gekend om de gedreven bijdragen die hij schreef over de Holocaust. Hij bracht met grote kennis van zaken verslag uit  over de grootste misdaad die ooit op het Europees grondgebied plaatsvond en waarvan ook onze Joodse landgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer van werden. Zijn grootste kwaliteit was ongetwijfeld dat hij de realiteit van die vreselijke tijd steeds vanuit het standpunt van de slachtoffers wist te benaderen en de geschiedenis tastbaar maakte door persoonlijke ontmoetingen met nabestaanden en getuigen.”

Warme familieman en authentieke vriend
Door iedereen die hem echt goed leerde kennen, in de eerste plaats zijn echtgenote Mieke en zijn familieleden, wordt hij herinnerd als een attente, zorgzame familieman en door ons als een warm gevoelige mens die wars was van alle vormen van extremisme  altijd en overal opkwam voor de zwaksten in de samenleving.

Advertentie

Afscheid
Tijdens de uitvaartplechtigheid sprak ds. Elly Bouman, de predikante van de Protestantse Kerk in Roeselare, uitdrukkelijk over Rony’s grote liefde voor het Joodse volk. Die liefde voor het jodendom en Israël was bij hem zo overvloedig aanwezig dat het onmogelijk was om dat niet op te merken. Hij was de levende illustratie van het gezegde ‘waar het hart van vol is loopt de mond van over’. Rony had trouwens zorgvuldig genoteerd dat bij zijn overlijden psalm 23 in het Hebreeuws zou te beluisteren vallen, een wens die werd ingewilligd tijdens de uitvaartdienst in de Aula van uitvaartcentrum Feryn in Hooglede.

Namens Joods Actueel bieden we onze oprechte deelneming, aan allen die lief en leed met Rony deelden, in het bijzonder aan zijn echtgenote en levensgezellin Mieke Meersseman en aan zijn kinderen en kleinkinderen. 

Meer over Rony Boonen in de volgende editie van Joods Actueel.