Gaza: Land van de Filistijnen? VRT blundert

Op de website van de VRT staat een artikel van de hand van Jos De Greef over de geschiedenis van Gaza. Maar daarin staat misleidende informatie over de herkomst van de Palestijnen.

In het artikel (zie hier) staat het volgend stukje:

Het land van de Filistijnen. Historisch gezien vormde de Gazastrook in de Oudheid het gebied van de Filistijnen, een onbekend volk dat in de 12e eeuw voor Christus kwam binnenvallen en eeuwenlang strijd voerde tegen de lokale bewoners, de Kanaänieten en de voorouders van de Joden.

Uit deze tekst zou je kunnen opmaken dat de huidige Palestijnen verwant zijn met de Filistijnen uit de oudheid (12e eeuw voor Chr.), maar dat klopt niet. De Filistijnen waren Zeevolkeren (of Vreemden, volken uit de zee) die rond 1200 voor de algemene tijdrekening hun diensten als huurlingen aanboden en een nieuwe vorm van oorlogvoeren introduceerden. Ze zorgden voor politieke onrust in Egypte (de 19de dynastie, het 8ste regeringsjaar van Ramses III. Ze vielen mogelijk ook Cyprus, Griekenland en de Levant binnen en ze werden ook Doriërs genoemd. De infanterie met zwaarden vormde de basis van hun militaire kracht.

Advertentie

Deze volkeren hebben niets met de huidige Palestijnen te maken. Zij zijn namelijk de afstammelingen van de Arabische veroveraars uit de 7de eeuw van de algemene tijdrekening. Zij doken ook in het Midden-Oosten pas in de 12de eeuw voor de algemene tijdrekening op. De naam Palestina duikt pas op in de Romeinse tijd: na de overwinning op Bar Kochba werd Jeruzalem vernietigd en omgeploegd. De stad verloor haar naam en werd voortaan Aelia Capitolina genoemd. De Romeinse provincie werd Palestina genoemd, naar een volk dat toen al lang verdwenen was.

(Lieve Schacht en Yves Weinberger – historici)